Gå til toppen
Job til mennesker
med kognitive handicap
Virksomhed

Samarbejdsorganisationer

Her kan du se og læse om de handicaporganisationer og andre organisationer, som KLAPjob på nuværende tidspunkt samarbejder med.

ADHD-foreningen

ADHD-foreningen arbejder for at forbedre forholdende for mennesker med ADHD og deres pårørende. Vi er en medlemsorganisation med ca. 6.500 medlemmer, men vi arbejder for alle med ADHD.
En vigtig del af ADHD-foreningens arbejde er at sprede viden om ADHD til mennesker med ADHD, deres familier, de professionelle, som i…

Læs mere på adhd.dk

AOF Danmark

AOF laver oplysningsarbejde på både dag – aften og weekendkurser. AOF underviser bl.a voksne ordblinde, i forberedende voksenundervisning og danskuddannelsen. Desuden varetager AOF voksen- og efteruddannelses – opgaver samt vejleder og aktiverer mennesker uden for arbejdsmarkedet. AOF arbejder også internationalt.
AOF er et udviklingsorienteret, kvalitetsbevidst og innovativt oplysningsforbund.

Læs mere på aof-danmark.dk

Castberggård
Job– og Udviklingscenter

Castberggård Job- og Udviklingscenter og KLAPjob har indgået et samarbejde, som har til formål at skabe skånejobs for førtidspensionister, der er døve eller har et høretab…

Læs mere på cbg-job.dk

CP Danmark

CP Danmark er en handicappolitisk interesseorganisation, der arbejder for at forbedre forholdene og livskvaliteten for mennesker med cerebral parese og deres familier.

Målet for CP Danmark er klart og enkelt: mennesker med cerebral parese skal have de samme muligheder som alle andre for at leve et aktivt, indholdsrigt og selvstændigt liv.

Læs mere cpdanmark.dk

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening er en frivillig forening, der varetager de i alt 45.000-55.000 danskere med epilepsis og deres pårørendes interesser. Vi arbejder for, at personer med epilepsi får den bedst mulige behandling og ikke begrænses i hverdagen.
Dansk Epilepsiforening tilbyder bl.a. rådgivning, oplysning, kurser, netværk og informatører…

Læs mere på www.epilepsiforeningen.dk

Forældrenettet

Forældrenettet er et trygt forum, hvor forældre til børn, unge og voksne med særlige behov kan udveksle erfaringer via Facebook, støtte hinanden og få råd og faktuel viden om de regler og muligheder der findes for målgruppen. Forældrenettet tilbyder webinars, workshops, vidensdeling og sparring med andre forældre.

Læs mere på forældrenettet.dk

Hjernesagen

Hjernesagen er en privat landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede. Hjernesagen arbejder blandt andet for at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte, at sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres…

Læs mere på hjernesagen.dk

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen er en landsdækkende forening, der hjælper borgere, der har fået funktionsnedsættelser på grund af en erhvervet hjerneskade, og de mange pårørende, der bliver hårdt ramt, når en borger bliver hjerneskadet. Foreningen fokuserer ikke på, hvordan skaden er sket, men hvordan man kan få den bedste rehabilitering/genoptræning og lære at leve med konsekvenserne og forebygge yderligere udfordringer. Hjerneskadeforeningens motto er: Liv Der Reddes – Skal Også Leves.

Læs mere på Hjerneskadeforeningens hjemmeside

Lev

KLAPjob bliver administreret af Lev, der er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede.

Læs mere på lev.dk

Ligeværd

Ligeværd er et fællesskab bestående af 3 organisationer, der på hver deres måde, arbejder for at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov. Endemålet er at sikre mennesker med særlige behov mulighed for at opbygge og leve en så selvstændig og selvforsørgende tilværelse som muligt.

Læs mere på ligeværd.dk

Muskelsvindfonden

Muskelsvindfonden er en forening skabt af mennesker med muskelsvind for at styrke alle, der har muskelsvind inde på livet. Vi arbejder for, at mennesker med muskelsvind og deres familier skal kunne leve et aktivt liv som del  af samfundet, og samfundet på sin side værdsætter mangfoldigheden.

Læs mere på muskelsvindfonden.dk

OCN

OCN Danmark og KLAPjob har sammen udarbejde programmet ’På vej til KLAPjob’, som elever kan blive undervist i under deres STU-forløb.

Gennem programmet tilegner STU-eleverne sig kompetencer, der knytter sig til de opgaver, som de ofte vil skulle løse, når de arbejder i et skåne- eller fleksjob.

Læs mere på ocn-danmark.dk

SUMH

Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Vi er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap. Vi arbejder for et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver handicap. Det gør vi ved at:

  • lave interessepolitisk arbejde
  • gennemføre store sociale udviklingsprojekter
  • uddanne og kompetenceudvikle unge med handicap
  • styrke organisationer for unge med handicap

Læs mere på sumh.dk

ULF

ULF står for Udviklingshæmmedes LandsForbund. ULF er en forening for og af mennesker med udviklingshæmning. ULF arbejder for, at mennesker med udviklingshæmning skal have samme muligheder og rettigheder som alle andre i Danmark. Vi arbejder bl.a. for, at mennesker med udviklingshæmning kommer ud på det ”almindelige” arbejdsmarked, og for at vi kan få en uddannelse, så vi kan blive og føle os klar til arbejdsmarkedet.

Læs mere på ulf.dk