Kunne I tænke jer at ansætte en førtidspensionist med kognitivt handicap?

AG6632.jpg

Hvad skal der til? Hvad koster det? Hvad kan arbejdsopgaverne typisk være?

Hvem er Jeres kommende medarbejder?

 • Der er tale om en medarbejder, der er topmotiveret for at finde en plads på arbejdsmarkedet, og som har ressourcer, I kan bruge
 • Jeres kommende medarbejder modtager førtidspension
 • Det vil sige at arbejdsevnen generelt er nedsat på grund af fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Fordele for virksomheden / institutionen

 • I har mulighed for at ansætte en medarbejder i det antal timer, hvor I har behov
 • I får en motiveret og velegnet medarbejder til løsning af netop de opgaver I ikke når i dagligdagen, eller ikke har tid til
 • I styrker Jeres sociale image
 • I betaler en løn, der modsvarer den ansattes arbejdsevne efter en individuel vurdering (omkring 40-55 kr. i timen)
 • I modtager et løntilskud, der i 2016 ligger på ca. 27 kr. i timen
 • Altså en reel lønudgift på omkring 20 kr. i timen.

KLAP tilbyder

 • I kan afprøve om jobbet og personen passer sammen i en virksomhedspraktik på en måned, der er uden omkostninger for jer
 • Jeres lokale KLAPjob-konsulent er med hele vejen gennem forløbet og sikre at alt forløber så enkelt som muligt for jer.
 • I har en hotline til KLAPjob-konsulenten, hvis der opstår problemer
 • Hjælp med nødvendigt papirarbejde og dialog med Jobcentret m.m.

Hvad skal I?

 • I har tiden og rummeligheden til at give den fornødne oplæring.
 • I udsteder et ansættelsesbrev til medarbejderen, udbetaler løn og betragter medarbejderen som et ligeværdigt medlem af jeres medarbejderstab
 • I overholder medarbejderens skånebehov

Vil I vide mere

 • Find jeres lokale KLAPjob-konsulent på www.klapjob.dk eller ring til KLAPjob på 6115 5557 og hør nærmere.

Eksempel på lønudgift
Der er også økonomisk fornuft i at ansætte en borger med udviklingshæmning eller et andet kognitivt handicap i job med løntilskud (skånejob) – her er et lille eksempel på økonomien ved løntilskud.

Medarbejderen arbejder 3 dage om ugen i 5 timer pr. dag, altså 15 timer i afdelingen. Der er aftalt en løn på 40 kr. i timen:

Løn til medarbejderen pr. måned (3 dage a 5 timer i 4 uger til 40 kr. i timen) 2.400,-
Afdelingens refusion fra Jobcentret ca. 27 kr. i timen (3 dage a 5 timer til ca. 27 kr. i timen) ca. -1.620,-

Faktisk lønudgift pr. måned ca. 780,- (Hertil kommer evt. pension, ferie o.a.)

Eksempler på arbejdsopgaverne for et menneske med et kognitivt handicap:

 • Opvask – sætte i opvaskemaskinen, tømme opvaskemaskine, sætte på plads osv.
 • Feje gulv i afdelingerne, ved indgange og cykelstativer
 • Generel oprydning i køkkenet
 • Tørre borde af
 • Tømme skraldespande
 • Tale med borgere (fx i venterum)
 • Renholdelse af parkeringsområder – fjerne ukrudt og passe beplantning
 • Fordeling af post/prøver mellem afdelingerne
 • Lave kaffe/the til personale og fylde forsyninger op i venterum osv.
 • Rydde op i venterum/rengøre legetøj
 • Diverse opfyldning, fx handsker, bleer, toiletpapir, klude og vasketøj
 • Rengøre køleskab
 • Håndtere afrydning af pap og plastik

Opgaver på kontoret

 • Klargøring til møder
 • Arkiveringsopgaver
 • Telefon passer
 • Pasning af blomster
 • Tømme skraldespande
 • Skrive opgaver

Landbrug

 • Fodre dyr
 • Oprydning/fejning
 • Vask af maskiner og redskaber
 • Reparation af værktøj og redskaber
 • Pasning af planter osv.

Værksted/håndværk

 • Klargøring og oprydning i frokoststue
 • Oprydning lager
 • Små reparationer
 • Bestille og tage imod varer
 • Vaske biler
 • Feje gulv og rengøre maskiner

Køkken/hotel

 • Oprydning inde og ude
 • Pasning af planter inde og ude
 • Udpaknings opgaver
 • Mindre køkkenopgaver
 • Vask af maskiner og redskaber

Butik

 • Holde udenomsarealer rene (feje, slå græs, rydde sne)
 • Rydde op på lageret og baglokalet
 • Tage imod varer
 • Pakke varer ud – sætte varer på plads
 • Andre forfaldende arbejdsopgaver

Supermarked

 • Vareopfyldning
 • Trimning
 • Datokontrol
 • Fjerne emballage og presse pap
 • Håndtering af kundevogne
 • Ordne på lager

Hent pjecen "Kunne I tænke jer at ansætte en førtidspensionist med kognitivt handicap?"
Kunne I tænke jer at ansætte en førtidspensionist med kognitivt handicap.jpg

Content arrow
Facebook-Logo.jpg KLAPjob på Facebook

Følg KLAPjob på Facebook

Se mere...
Content arrow
Virksomheder280217_2.jpg Virksomheder i KLAPjob

Her kan du se og læse om de landsdækkende virksomheder, som KLAPjob samarbejder med.

Se mere...
Content arrow
Foreninger.jpg Samarbejdende organisationer

Her kan du se og læse om de handicaporganisationer og andre organisationer, som KLAPjob på nuværende tidspunkt samarbejder med.

Se mere...
Content arrow
Persondata information