Job til mennesker
med kognitive handicap

Her er alt, hvad I har brug for at vide, når I ansætter en medarbejder gennem KLAPjob

Hvem er jeres nye medarbejder?

 • Jeres kommende medarbejder er topmotiveret for at finde en plads på arbejdsmarkedet.
 • Jeres kommende medarbejder modtager førtidspension eller er tilkendt fleksjob, hvilket vil sige, at vedkommendes arbejdsevnen generelt er nedsat på grund af fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Fordele for jeres virksomhed

 • I har mulighed for at ansætte en medarbejder i det antal timer, I ønsker.
 • I får hjælp til at løse arbejdsopgaver, som jeres øvrige medarbejderstab ikke når i hverdagen.
 • I styrker jeres sociale profil og viser omverdenen, at I er en rummelig arbejdsplads.
 • I betaler en løn, der modsvarer den ansattes arbejdsevne efter en individuel vurdering (omkring 40-60 kroner i timen)
 • I modtager et løntilskud, der i 2022 ligger på 30,07 kroner i timen. Det betyder, at jeres reelle lønudgift er omkring 20 kroner i timen.
 • Inden ansættelsen er jeres potentielle nye medarbejder i en måneds virksomhedspraktik hos jer, hvor I kan afprøve om I er et godt match.

KLAPjob tilbyder

 • KLAPjobs service er uden omkostninger for dig som virksomhed.
 • Jeres lokale KLAPjob-konsulent er med gennem hele forløbet og sikrer, at alt forløber så enkelt som muligt for jer.
 • KLAPjob hjælper med nødvendigt papirarbejde og dialog med jobcentret med mere.

Hvad kræver det af jer?

 • I har tiden og rummeligheden til at give den fornødne oplæring.
 • I udsteder et ansættelsesbrev til medarbejderen, udbetaler løn og betragter medarbejderen som et ligeværdigt medlem af jeres medarbejderstab.
 • I overholder medarbejderens skånebehov.

Løneksempel

Der er økonomisk fornuft i at ansætte en borger med kognitive udfordringer i job med løntilskud (skånejob) – her er et lille eksempel på økonomien ved løntilskud:

Medarbejderen arbejder 3 dage om ugen i 5 timer pr. dag, altså 15 timer i afdelingen. Der er aftalt en løn på 50 kr. i timen:

Løn til medarbejderen pr. måned
(3 dage a 5 timer i 4 uger til 50 kr. i timen)
kr. 3.000,-

Virksomhedens refusion fra Jobcentret ca. 30 kr. i timen
(3 dage a 5 timer til ca. 29 kr. i timen)
ca. kr.  -1.800,-


Faktisk lønudgift pr. måned
ca. kr. 1.200,-

(Hertil kommer evt. pension, ferie o.a.)
Færgen, Rudkøbing
Klapjob Irma
Asbjørn der arbejder i Rema 1000 i Viborg i KLAP Job
Klapjob Irma

Eksempler på arbejdsopgaverne for medarbejdere med et kognitivt handicap

Kontor

Klargøring til møder
Arkiveringsopgaver
Telefonpasser
Pasning af blomster
Tømme skraldespande
Skriveopgaver

Landbrug

Fodre dyr
Oprydning/ fejning
Vask af maskiner og redskaber
Reparation af værktøj og redskaber
Pasning af planter osv.

Værksted/håndværk

Klargøring og oprydning i frokoststue
Oprydning på lager
Små reparationer
Bestille og tage imod varer
Vaske biler
Feje gulv og rengøre maskiner

Køkken/hotel

Oprydning inde og ude
Pasning af planter inde og ude
Udpakningsopgaver
Mindre køkkenopgaver
Vask af maskiner og redskaber

Butik

Holde udendørsarealer rene
(feje, slå græs, rydde sne)
Oprydning på lager og baglokale
Tage imod varer
Pakke varer ud – sætte varer på plads
Andre forefaldende arbejdsopgaver

Supermarked

Vareopfyldning
Trimning
Datokontrol
Fjerne emballage og presse pap
Håndtering af kundevogne
Oprydning på lager