Job til mennesker
med kognitive handicap

KLAPjob hjælper dig i job efter din STU

Er du interesseret i at prøve kræfter på det åbne arbejdsmarked efter din STU? Så er du velkommen til at kontakte KLAPjob. Her er nogle ting, du skal være opmærksom på:

  • I tvivl om det ordinære arbejdsmarked er noget for dig? KLAPjob har mange års erfaring med at inkludere unge med kognitive handicap på arbejdsmarkedet. Så tal med os. Meget kan lade sig gøre.
  • Unge på STU har meget forskellige forudsætninger. Et KLAPjob vil være det rigtige for nogle, men der er også mange andre forskellige muligheder efter STU som f.eks. aktivitet- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse.
  • KLAPjob tager udgangspunkt i de unges arbejdsevne og ikke i diagnoser. Det betyder, at vi kan hjælpe en stor del af STU-gruppen. Men vi kan ikke hjælpe alle.
  • Uddannelsesplanen er vigtig for din STU. Planen skal være opdateret, og det er en god idé, at beskæftigelsesmål er medtaget i relevant omfang.
  • Du kan komme i praktik på beskyttet værksted under STU, men det kan også komme i praktik i en ordinær virksomhed. Tal med din kontaktlærer og/eller praktikvejlederen om det.
  • Det er vigtigt, at kommunens jobcenter kommer på banen tidligt i STU’en, så forsørgelsen bliver afklaret, og der bliver lagt en plan for, hvad der skal ske efter uddannelsen. De fleste i STU-målgruppen har brug for, at kommunen bevilger fleksjob eller førtidspension, hvis de skal i job.

Som medlem af Lev kan du få rådgivning om STU og om overgangen til beskæftigelse.

Tag kontakt til din lokale KLAPjob-konsulent og hør mere om dine jobmuligheder efter STU’en.