Job til mennesker
med kognitive handicap

KLAPjob hjælper STU-elever i job

Mange STU-elever vil gerne i arbejde efter endt uddannelse. Men det kan være en udfordring. Derfor samarbejder KLAPjob med STU-skoler om at hjælpe deres studerende i det rette job med skånehensyn.

Vejen til KLAPjob efter STU’en

Samtale
Afklaring
Ansættelse

KLAPjob bliver ofte inddraget, når en STU-elev er ved at afslutte sin uddannelse, men det er også muligt at kontakte KLAPjob tidligere i elevens forløb. Vi hjælper eksempelvis gerne med at finde praktikpladser på det almindelige arbejdsmarked under STU’en. Her kan eleven få gode erfaringer til et fremtidigt job.

Læs mere om, hvordan din STU kan samarbejde med KLAPjob i folderen her.

Hvad er KLAPjob?

  • KLAPjob har skabt omkring 4.000 skåne- og fleksjob på det almindelige arbejdsmarked for mennesker med kognitive udfordringer
  • KLAPjob har hjulpet over 500 STU-elever i arbejde
  • KLAPjob har samarbejdsaftaler med mere end 30 landsdækkende virksomheder
  • KLAPjob samarbejder med alle landets jobcentre
  • KLAPjob har lokale jobkonsulenter, der tilsammen dækker alle kommuner

KLAPjob tilbyder din STU at:

  • Få eleverne i skåne- eller fleksjob på det almindelige arbejdsmarked efter STU
  • Rådgive om afklaring af eleverne hos rehabiliteringsteamet med fokus på arbejdsmuligheder
  • Lave praktikaftaler på det almindelige arbejdsmarked
  • Holde oplæg om beskæftigelse, fx som klasseundervisning eller til forældremøder

Alle KLAPjobs tilbud er gratis for alle vores samarbejdspartnere både Jobcentre, virksomheder og STU-skoler.

Vi er meget interesserede i at arbejde sammen med STU-skoler.

Er du og din STU-skole interesserede i at høre mere? Så kontakt vores STU beskæftigelseskonsulent Marian Kortegaard.

Marian Kortegaard
STU-beskæftigelseskonsulent

Telefon: 9282 3950
E-mail: mk@klapjob.dk