Job til mennesker
med kognitive handicap

Når din STU vil samarbejde med KLAPjob

Mange STU-elever vil gerne i arbejde efter endt uddannelse. Men det kan være en udfordring. Derfor samarbejder KLAPjob med STU-skoler om at hjælpe deres studerende i det rette job med skånehensyn. For at samarbejdet kan fungere optimalt er det vigtigt, at STU’en og borgeren er forberedt. På denne side, kan du læse mere om, hvad I kan forvente af KLAPjob og hvad KLAPjob forventer af STU og borger.

Samtale
Afklaring
Ansættelse

Hvad kan din STU forvente af KLAPjob?

 • Ganske gratis, at have en kompetent samarbejdspartner på fleks- og job med løntilskudsområdet.
 • Jobkonsulent kan, sammen med praktikvejleder på STU, være sparringspartner på 3. års praktik inden for KLAPjobs brancher.
 • Jobkonsulent har en samtale med borger, når jobkonsulent har vurderet, at KLAPjob kan være en mulighed for borger efter STU.
 • Jobkonsulent kan lave et jobmatch, der kan få borger i beskæftigelse efter STU, hvis borger er i KLAPjobs målgruppe.
 • Jobkonsulent kan bidrage til forberedelse af borger/STU og virksomhed, afklare kontraktforhold med virksomhed samt rette henvendelse til Jobcenter og indberetninger i Vitas.
 • Jobkonsulent laver opfølgning på ansættelse efter aftale.
 • Jobkonsulenterne har samarbejde med alle jobcentre.
 • Jobkonsulent har ikke mulighed for at være opsøgende på virksomheder/jobs/praktikpladser uden for det virksomhedsnetværk, KLAPjob har aftaler med.
Dominik Klint Knudsen.
Sted: Nørrevoldgade 63, Nyborg
Dato: 18/08/2020
Journalist: Lisa Bruun Hebbelstrup
Foto: Alex Tran
IMG_0068

Hvad forventer KLAPjob af STU?

 • Det er en forudsætning for et KLAPjob, at elevens forsørgelsesgrundlag er afklaret ved afslutning af STU – dvs. at borger enten er tilkendt førtidspension eller fleksjob. Hvis ikke, er et KLAPjob ikke en mulighed i umiddelbar forlængelse af STU.
 • Eleven er  afprøvet i praktikker, og borger er præsenteret for et realistisk arbejdsmarked.
 • STU har orienteret sig på KLAPjobs hjemmeside, så eleven er præsenteret for, hvad et KLAPjob kan indeholde. Se gerne korte video om KLAPjob her.
 • STU står for al skriftelig dokumentation, mens borger er på STU, inkl. praktikevalueringer.
 • STU og borger orienterer jobkonsulenten om støttebehov og skånehensyn, så jobkonsulent kan matche borger og job succesfuldt.
 • Praktik/KLAPjob er godkendt af relevant myndighed i borgers kommune.

Hvad forventer KLAPjob af borgeren?

 • Borger er afklaret ved afslutning af STU – dvs. at borger enten er tilkendt førtidspension eller fleksjob.
 • Borger ønsker at komme i job.
 • Borger ønsker at komme i job inden for de brancher, KLAPjob samarbejder med/har jobs i – se KLAPjobs hjemmeside www.klapjob.dk
 • Borger er afprøvet i praktikker, og borger er præsenteret for et realistisk arbejdsmarked.
 • Borger er mødestabil.
 • Borger er selvtransporterende.
 • Borger har forståelse for personlig fremtræden.

Er din STU interesseret i at høre mere?

Kontakt din lokale KLAPjob-konsulent

JOBCENTERBROEN

Som en del af KLAPjobs STU-indsats, er KLAPjob en del af det fælles projekt: Jobcenterbroen, der har fokus på, hvad man skal gøre som STU-skole, når man skal klargøre en elev til overgangen til beskæftigelse og Jobcentret. Som en del af projektet er der udarbejdet et redskab som kan hjælpe elever fuldt afklaret videre til jobcentret. Alle kan frit bruge redskabet, der er udviklet i et samarbejde mellem Jobcenter Høje Taastrup, Concentio, KLAPjob, STU Greve og CSU Egedammen.

Download ressourceafklaringsskema her

Download vejledning til ressourceafklaring her