Job til mennesker
med kognitive handicap

Når din STU vil samarbejde med KLAPjob

Mange STU-elever vil gerne i arbejde efter endt uddannelse. Men det kan være en udfordring. Derfor samarbejder KLAPjob med STU-skoler om at hjælpe deres studerende i det rette job med skånehensyn. For at samarbejdet kan fungere optimalt er det vigtigt, at STU’en og borgeren er forberedt. På denne side, kan du læse mere om, hvad I kan forvente af KLAPjob og hvad KLAPjob forventer af STU og borger.

Samtale
Afklaring
Ansættelse

Hvad kan din STU forvente af KLAPjob?

 • Ganske gratis, at have en kompetent samarbejdspartner på fleks- og job med løntilskudsområdet.
 • Jobkonsulent kan, sammen med praktikvejleder på STU, være sparringspartner på 3. års praktik inden for KLAPjobs brancher.
 • Jobkonsulent har en samtale med borger, når jobkonsulent har vurderet, at KLAPjob kan være en mulighed for borger efter STU.
 • Jobkonsulent kan lave et jobmatch, der kan få borger i beskæftigelse efter STU, hvis borger er i KLAPjobs målgruppe.
 • Jobkonsulent kan bidrage til forberedelse af borger/STU og virksomhed, afklare kontraktforhold med virksomhed samt rette henvendelse til Jobcenter og indberetninger i Vitas.
 • Jobkonsulent laver opfølgning på ansættelse efter aftale.
 • Jobkonsulenterne har samarbejde med alle jobcentre.
 • Jobkonsulent har ikke mulighed for at være opsøgende på virksomheder/jobs/praktikpladser uden for det virksomhedsnetværk, KLAPjob har aftaler med.
Dominik Klint Knudsen.
Sted: Nørrevoldgade 63, Nyborg
Dato: 18/08/2020
Journalist: Lisa Bruun Hebbelstrup
Foto: Alex Tran
IMG_0068

Hvad forventer KLAPjob af STU?

 • Det er en forudsætning for et KLAPjob, at elevens forsørgelsesgrundlag er afklaret ved afslutning af STU – dvs. at borger enten er tilkendt førtidspension eller fleksjob. Hvis ikke, er et KLAPjob ikke en mulighed i umiddelbar forlængelse af STU.
 • Eleven er  afprøvet i praktikker, og borger er præsenteret for et realistisk arbejdsmarked.
 • STU har orienteret sig på KLAPjobs hjemmeside, så eleven er præsenteret for, hvad et KLAPjob kan indeholde. Se gerne korte video om KLAPjob her.
 • STU står for al skriftelig dokumentation, mens borger er på STU, inkl. praktikevalueringer.
 • STU og borger orienterer jobkonsulenten om støttebehov og skånehensyn, så jobkonsulent kan matche borger og job succesfuldt.
 • Praktik/KLAPjob er godkendt af relevant myndighed i borgers kommune.

Hvad forventer KLAPjob af borgeren?

 • Borger er afklaret ved afslutning af STU – dvs. at borger enten er tilkendt førtidspension eller fleksjob.
 • Borger ønsker at komme i job.
 • Borger ønsker at komme i job inden for de brancher, KLAPjob samarbejder med/har jobs i – se KLAPjobs hjemmeside www.klapjob.dk
 • Borger er afprøvet i praktikker, og borger er præsenteret for et realistisk arbejdsmarked.
 • Borger er mødestabil.
 • Borger er selvtransporterende.
 • Borger har forståelse for personlig fremtræden.

Er din STU interesseret i at høre mere?

Kontakt din lokale KLAPjob-konsulent