Privatlivspolitik

Lev tager beskyttelse af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Lev er dataansvarlig, og vi sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dette er foreningens generelle retningslinjer ift. vores behandling af personoplysninger. Hvis der på nogle specifikke områder forekommer afvigelser herfra, vil dette tydeligt fremgå.

Kontaktoplysninger:

Lev
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf. 3635 96969
E-mail: lev@lev.dk
Website: https://lev.dk

CVR: 5574 8810

 

Behandling af personoplysninger
Formål med behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i forskellige henseender og altid med bestemte formål. Formålet afhænger af, om du er medlem, kunde, bidragsyder eller lignende hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

Vi indsamler personoplysninger med de formål at:

 • Behandle dit køb af vores produkter eller ydelser, for eksempel medlemskab, kurser, brochure, bøger og lignende
 • Administrere dit medlemskab af Lev, dine forsikringer (HANDI Forsikringsservice), din jobansøgning (enten i Lev eller gennem KLAPjob), dit lejemål (Levs ejendomsadministration), din rådgivningssag (Levs Rådgivning) eller anden relation til os
 • Optimere og tilpasse vores produkter og tjenester
 • Opfyldelse af en kontraktlig eller retlig forpligtelse

Typen af oplysninger som vi behandler

Formålet med behandling af dine personoplysninger fastlægger de personlige oplysninger vi indsamler. Vi indsamler og behandler kun oplysninger, der er relevante, og ikke flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt for at kunne opfylde det specifikke formål. Når vi anmoder om dine personoplysninger, meddeler vi, hvilke af dine oplysninger vi behandler og til hvilke formål.

Herunder kan du læse om de situationer, vi typisk anmoder om dine personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi typisk indsamler.

 • Oprettelse af medlemskab, donationer/bidrag til foreningen, tilmelding til foreningens arrangementer og køb af foreningens ydelser
  Ved oprettelse af medlemskab, tilmelding til foreningens arrangementer og køb af foreningens ydelser beder vi om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail). Vi kan endvidere anmode om dit CPR.nr., hvis du ønsker at få indberettet din donation til Skat.
 • Generelle henvendelser
  Hvis du kontakter os i forbindelse med rådgivning, vejledning eller generelle henvendelser, er det helt op til dig, hvilke informationer du ønsker at videregive til os, herunder om du ønsker at forblive anonym.
 • Henvendelser om rådgivning
  Ved henvendelser angående rådgivning beder vi om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon og e-mail), samt dit medlemsnummer i Lev. Ved efterfølgende rådgivning kan det forekomme, at vi beder om yderligere oplysninger.
 • Ansøgninger til fonde og legater
  Ved ansøgninger til Levs fonde og legater eller fonde og legater, som Lev bestyrer, beder vi om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon og e-mail).
 • Tegning af forsikringer gennem HANDI Forsikringsservice
  Ved tegning af forsikringer beder vi om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, e-mail og CPR-nr.).
 • Ansøgning om job via KLAPjob
  Ved ansøgning om job via KLAPjob beder vi om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, e-mail og CPR-nr.).
 • Ansøgning om job i Lev
  Ved ansøgning om job i Lev beder vi om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon og e-mail). Vi opbevarer din ansøgning indtil ansøgningsprocessen er færdig eller højest i 3 mdr., hvorefter mail og dokumenter slettes.
 • Ejendomsadministration
  Hvis din bolig bliver administreret af Levs ejendomsadministration, beder vi dig om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, e-mail og CPR-nr.).
 • Udsendelse af nyhedsbrev
  For at kunne sende dig Levs nyhedsbrev, beder vi om dit navn og din e-mailadresse. 
 • Brug af lev.dk og foreningens øvrige hjemmesider
  Vi anvender cookies på vores hjemmesider. Se foreningens cookiepolitik for yderligere info. 
 • Medlemsundersøgelser
  Foreningen gennemfører af og til spørgeundersøgelser blandt medlemmer og interessenter, hvor vi spørger ind til oplevelser, holdninger og interesser indenfor bestemte områder. De personoplysninger, vi indsamler, varierer fra undersøgelse til undersøgelse – i hvert tilfælde gør vi klart rede for de oplysninger vi indsamler, og hvad de skal bruges til.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig, er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via ovennævnte kontaktoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Vi benytter en række samarbejdspartnere, som bistår os med fx IT-drift og administration, hvilket betyder, at vi deler dine personoplysninger med disse partnere.

Vores samarbejdspartnere behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi indgår databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere og sikrer os, at vores samarbejdspartnere handler i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og gældende love.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre eksterne aktører end vores samarbejdspartnere/databehandlere. Skulle der opstå en behov herfor, vil vi spørge om din tilladelse.

Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. 
Tidsperioden for opbevaring afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring. Nedenstående er vores generelle retningslinjer, og der kan være andre retningslinjer ved visse henvendelser. I sådanne tilfælde vil det fremgå i forbindelse med din henvendelse, hvordan retningslinjerne er i forbindelse med den specifikke henvendelse.

 • Lev sletter generelt mails efter 6 måneder, med mindre de vedrører en aktiv sag.
 • Lev sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer, donorer, lejere og forsikringstagere. Formålet med dette er at sikre, at vi har overblik over samarbejdet med vores nuværende ”kunder”, så de får den bedste service. 
 • Personoplysninger på medlemmer, lejere og donorer slettes efter 2 år i Levs kartoteker og efter 5 år i Levs regnskabssystem, regnet fra afslutningen af det regn­skabsår, hvor medlemmet udmeldes af foreningen eller donoren har foretaget sidste indbetaling.  Personoplysninger på andre ”kunder”, som ikke er medlem af foreningen, slettes ligeledes efter 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, som kundens ordrer eller køb vedrører. Disse slettefrister følger bogføringslovens regler. Forsikringstagere slettes som udgangspunkt ikke, da vi i forbindelse med en evt. senere skade skal kunne dokumentere forsikringsforholdet.
 • Personoplysninger på ansøgere, der ikke har haft nogen form for aktivitet, så som praktik eller ansættelse, i KLAPjob-databasen siden indskrivningen, anonymiseres efter 5 år.
 • Personoplysninger, registreret i forbindelse med rådgivning, af medlemmer og andre interessenter, slettes eller anonymiseres senest 24 måneder efter, at sagen vurderes afsluttet, med mindre henvendelserne indgår i Levs regnskab. Hvis der er forhold i den enkelte sag som begrunder længere opbevaring, indhentes der samtykke fra den pågældende person.
 • I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem, donor, forsikringstager, lejer eller kunde, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet ved endelig domsafsigelse eller lignende.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du for eksempel ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte sekretariatschefen via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger

Du har ret til at få oplyst i, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til. Adgangen til disse oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse(for eksempel medlemslister), forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Ønsker du indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, har du ret til at modtage disse (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysninger, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem.

Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi oplysningerne i det omfang vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, for eksempel oplysninger som indgår i regnskabet, og som opbevares i 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på eller vores brug af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger. Du kan indsende en indsigelse på mailadressen: lev@lev.dk.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

 

Cookies

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Google Analytics

Statistikker

Anvendelse

Vi bruger Google Analytics til webstedsstatistikker.

Deling af data

For mere information, bedes du læse Google Analytics fortrolighedserklæring.

Statistikker

Navn
_ga
Udløb
2 år
Funktion
Tæller og spore sidevisninger
Navn
_gid
Udløb
1 dag
Funktion
Tæller og spore sidevisninger
Navn
_gat_gtag_UA_*
Udløb
1 minut
Funktion
Gemmer et unikt bruger-id

YouTube

Marketing / sporing, Funktionel, Statistikker

Anvendelse

Vi bruger YouTube til videovisning.

Deling af data

For mere information, bedes du læse YouTube fortrolighedserklæring.

Marketing / sporing

Navn
GPS
Udløb
session
Funktion
Gemmer placeringsdata

Funktionel

Navn
VISITOR_INFO1_LIVE
Udløb
6 måneder
Funktion
Estimer båndbredde

Statistikker

Navn
YSC
Udløb
session
Funktion
Gemmer et unikt bruger-id
Navn
PREF
Udløb
1 år
Funktion
Gemmer og spore besøg på tværs af websteder

Diverse

Formål, indtil undersøgelsen

Anvendelse

Deling af data

Deling af data afventer undersøgelse

Formål, indtil undersøgelsen

Navn
cmplz_choice
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_functional
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_policy_id
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_statistics-anonymous
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_id
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_marketing
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_statistics
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_consent_status
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
wp-autosave-1
Udløb
Funktion
Navn
wp-saving-post
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_toggle_data_id_4
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_toggle_data_id_0
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
tablesorter-savesort
Udløb
Funktion
Navn
cmplzFormValues
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_toggle_data_id_1
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplzDashboardDefaultsSet
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_layout
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_toggle_data_id_2
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_toggle_data_id_3
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_preferences
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
_gat
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_saved_services
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_consented_services
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_banner-status
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_saved_categories
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
wp-postpass_1a9e80132ef398980b717b61b28b737a
Udløb
Funktion

 

Ændring af privatlivspolitik

Lev forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Senest opdateret september 2021