Nyt samarbejde skal skabe job til borgere med kognitive handicap

Nyheder16. december 2022

Ballerup Kommune og beskæftigelsesindsatsen KLAPjob har indgået et udvidet samarbejde som skal sikre, at flere af Ballerup Kommunes borgere med kognitive handicap kan få adgang til det ordinære arbejdsmarked. Samarbejdsaftalen blev underskrevet den 13. december.

Det var med stor glæde og høje forhåbninger, at Formand for Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget Musa Kekec og distrikt-koordinator for KLAPjob Sasha Mastek skrev under på en samarbejdsaftalen mellem de to parter, der skal hjælpe flere af kommunens borgere med kognitive handicap i job.

Desværre står mange borgere med kognitive handicap i dag uden for arbejdsmarkedet på trods af, at de både vil og kan arbejde i et vis omfang. Det giver ikke mening for hverken borgeren, kommunen eller samfundet generelt. Derfor vil Ballerup Kommune og KLAPjob nu gå sammen om at skabe skånejob til målgruppen.

”Vi ved, at der er borgere der har andre, fysiske som psykiske, udfordringer ud over ledighed, og dem ønsker vi også at inkludere i vores arbejdsfællesskab. Klapjob har nogle særlige kompetencer og erfaring med netop borgere, der har andre udfordringer end ledighed. Vi ser en god mulighed for at komplementere KLAP-jobs viden og erfaring med vores viden og erfaringer, med det formål at skabe gode muligheder for at komme i beskæftigelse,” udtaler Musa Kekec.

Vigtigt at føle sig som en del af et fælleskab
KLAPjob laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked. KLAPjob laver jobåbninger i landets virksomheder og samarbejder med alle kommuner for at sikre, at så mange mennesker som muligt får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet.

”Vi er enormt glade for at have indgået et samarbejde med Ballerup Kommune. Vi håber på, at samarbejdet vil resultere i, at mange flere af kommunens borgere med udviklingshandicap og andre kognitive handicap får mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab. Det er vigtigt at føle sig som del af et fællesskab, hvor man bliver set, hørt og værdsat. Og det gør man I høj grad ved at indgå på en arbejdsplads sammen med gode kolleger,” udtaler distrikt-koordinator for KLAPjob Sasha Mastek.

KLAPjob er finansieret af socialreserven og er derfor gratis for kommunerne og øvrige samarbejdspartnere at samarbejde med.

 

For mere information:

Sasha Mastek, distrikt-koordinator tlf. 2239 5725 sm@klapjob.dk

Se flere nyheder Følg os på Facebook