Gå til toppen

Nyt samarbejde skal få flere ledige med særlige behov ud på arbejdsmarkedet

Nyheder5. september 2019

Landsforeningen LEV og FONDEN UNGES vil sikre flere ledige med særlige behov i job i forbindelse med beskæftigelsesprojekterne KLAPjob og KLAR TIL START.

Mange danskere kommer kun i job, fordi der findes særlige beskæftigelsesforløb, som tager højde for netop deres særlige udfordringer. To succesfulde projekter går nu i samarbejde om at sikre netop disse borgere endnu bedre vilkår. Succesen bliver dobbelt, for masser af virksomheder mangler arbejdskraft.

Det drejer sig om beskæftigelsesindsatsen KLAPjob, under Landsforeningen LEV, og KLAR TIL START, under FONDEN UNGES. KLAPjob formidler job til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive udfordringer, der har lyst til at arbejde, mens KLAR TIL START er et håndholdt opkvalificerings- og uddannelsesforløb med fokus på borgere med autisme og lignende kognitive udfordringer, der som udgangspunkt ikke har arbejdsevne, men har et ønske om at komme i arbejde.

Behov for skånehensyn

“En af de store udfordringer for de borgere, vi hjælper, er, at de ikke passer ind i de almindelige kategorier af arbejdssøgende”, fortæller Tine Stampe, projektchef i Landsforeningen LEV. “Vi hjælper en meget stor målgruppe, der grundlæggende er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, hvis deres forskellige skånehensyn bliver håndteret. Til de borgere, der har lyst til et uddannelses- og træningsforløb, inden de starter på arbejdsmarkedet, vil vi gerne anbefale kompetente partnere, der er specialister på dette. Her er KLAR TIL START et godt tilbud.”

Dette bakkes op af Britta Bak i FONDEN UNGES. De to projekter grænser op til hinanden, hvad angår gruppen af borgere med autisme og kognitive udfordringer, og derfor har de nu indgået en aftale om aktivt at kunne henvise borgere til hinanden.

Holder bolden i spil

“Som det er nu, kan vi ind imellem møde en borger, hvor vi kan se, at KLAPjob lige i deres konkrete tilfælde sandsynligvis er en bedre løsning, idet borgeren ikke har brug for et håndholdt forløb som vores for at blive klar til job”, fortæller Britta Bak. “Men det er ikke altid så nemt for borgeren selv eller de pårørende at finde overskuddet til at tage kontakt, og jobcentrene har ikke altid den fornødne erfaring med målgruppen. Så i stedet for at skyde bolden tilbage til kommunen, spiller vi den videre til en samarbejdspartner, som, vi mener, kan levere det, kommunen og borgeren ønsker.”

Løbende dialog hjælper flere

KLAPjob og KLAR TIL START har derfor nu indgået en aftale om at være aktivt og kontinuerligt opsøgende og i dialog med hinanden i forhold til borgere, hvis behov er bedre mødt hos den anden.

“Vi håber, at vi dermed kan sikre, at endnu flere borgere med kommer i job, fordi vores samarbejde imødegår, at nogle borgere unødigt bliver tabt – eller blot forsinket – i systemet”, siger Tine Stampe.

Om KLAR TIL START

KLAR TIL START er en indsats under FONDEN UNGES, der skaffer unge og voksne med autisme og autismelignende udfordringer i fast arbejde (fleksjob) hos en privat virksomhed. En række store danske virksomheder samarbejder med KLAR TIL START og garanterer fastansættelse til alle, der gennemfører KLAR TIL START-forløbet tilfredsstillende, hvilket lykkes for mere end 80 % af alle kursister.

KLAR TIL START udbydes over hele landet via et netværk af autismecentre, uddannelsescentre og UU-centre, ligesom samarbejdsaftaler med en række store private virksomheder sikrer arbejdspladser til oplæring og fastansættelse.

KLAR TIL START har opkvalificeret og sikret fastansættelse til over 110 personer med autisme, hvoraf 98 % stadig er i jobbet. KLAR TIL START er selvfinansierende. Desuden støtter Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN et udviklingsarbejde med henblik på øget effektivitet og synlighed.

Se flere nyheder Følg os på Facebook