Nyt kommunesamarbejde med Guldborgsund Kommune

Nyheder14. oktober 2019

KLAPjob har indgået et samarbejde med Guldborgsund Kommune, som skal resultere i, at mange flere af kommunens førtidspensionister får mulighed for at komme ud på det ordinære arbejdsmarked.

I Guldborgsund kommune er ledigheden faldet gennem de senere år. Den stigende beskæftigelsesudvikling er kommet mange ledige til gavn, men der er fortsat udfordringer med at få blandt andet borgere med et handicap i beskæftigelse.

Netop udfordringen med at få mennesker med handicap i beskæftigelse er grunden til, at Guldborgsund Kommune har indgået et samarbejde med KLAPjob.

”Vi er glade for at kunne samarbejde med Landsforeningen LEV, med det klare formål at få flere borgere med handicap i beskæftigelse. Vi skal have alle i job i en tid hvor beskæftigelsen stiger og de gunstige tider skal også komme borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet til gavn”, siger udvalgsformanden for Guldborgsund Kommunes beskæftigelsesudvalg Ole K. Larsen

Samarbejdets første succeser er allerede i hus. KLAPjob har i samarbejde med kommunens Jobcenter fået de første borgere med handicap i job. Typisk er der tale om fleksjob, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers individuelle behov og nedsatte erhvervsevne.

”Det er godt at se, at samarbejdet mellem os og Guldborgsund Kommune fører til beskæftigelse for de borgere, som vi gerne vil have sat mere fokus på. Samarbejdet er kommet godt fra start og jeg glæder mig til flere positive resultater,” siger projektleder fro KLAPjob Claus Bergman Hansen.

Du kan læse mere om KLAPjobs kommunesamarbejder her.

Se flere nyheder Følg os på Facebook