Gå til toppen

Når Jobcenteret samarbejder med KLAPjob

Nyheder26. februar 2020

Artikel af: Emma Borello foto: jumpstory

Når kommuner samarbejder med KLAPjob, er det med et ønske om at få flere borgere i skåne- og fleksjob. Samarbejdsaftalerne er altid tilrettelagt efter den enkeltes kommunens behov og ønsker.

Som udgangspunkt arbejder KLAPjob sammen med kommunerne på tre overordnede måder: Begrænset samarbejde; Formaliseret samarbejde og Strategisk samarbejde. (se nederst i artiklen)

I nogle kommuner foregår samarbejdet mellem KLAPjob og Socialforvaltningen og i andre kommuner samarbejder KLAPjob med jobcenteret om at få kommunens borgere i job. Et eksempel på sidstnævnte er Jobcenter Kalundborg, der har et strategisk samarbejde med KLAPjob.

Et solidt og tillidsfuldt samarbejde
Til dags dato har Kalundborg Kommune fået 69 borgere i KLAPjob. Det er resultatet af et tæt samarbejde mellem KLAPjob og Jobcenter Kalundborg.

– “Kalundborg Kommune har et godt, solidt og tillidsfuldt samarbejde med KLAPjob. KLAPjob har leveret job, der er tilrettelagt efter den enkelte borgers kompetencer og evner. KLAPjob har et særligt fokus på at skabe et socialt netværk og indhold for den enkelte borger, og ligeledes styrke samarbejdet med de mange socialt engagerede virksomheder i vores kommune.” Udtaler virksomhedskonsulent fra Jobcenter Kalundborg, Ditte Jægershoff-Nielsen

I følge Ditte Jægershoff-Nielsen er det særlige ved samarbejdet med KLAPjob, at KLAPjob formår at tilpasse sig dagligdagen på Jobcenteret.

– “KLAPjob-konsulenten har altid været let tilgængelig for borgerne og virksomheder samt for medarbejderne i Jobcenteret. Samarbejdet har betydet, at vi i samråd med KLAPjob, borger og virksomhed har flyttet borgere fra førtidspension til fleksjob, og hjulpet borgere, der stod udenfor arbejdsmarkedet, men som stadig havde en arbejdsevne at byde ind med, tilbage i beskæftigelse.”

Gratis bistand til at skabe skåne- og fleksjob
Når en kommune indgår et samarbejde med KLAPjob, er det et gratis tilbud til kommunen. KLAPjob finder det rigtige jobmatch til den enkelte borger, og står samtidig for det administrative arbejde, når borgeren skal i praktik og senere i ansættelse.

– “KLAPjob leverer altid et let og overskueligt materiale til de borgere, der ønsker at træde ind på arbejdsmarkedet. KLAPjob-konsulenten opleves meget professionel med fokus på at skabe det gode match mellem virksomhed og borger, men har også kontaktet Jobcenteret, når det har vist sig, at det mulige job passede bedre til en anden målgruppe end en førtidspensionist. Således har KLAPjob været gode til at spotte virksomheders behov, som kommer andre borgere til gode,” siger Ditte Jægershoff-Nielsen.

Er dit jobcenter også interesseret i at samarbejde med KLAPjob om at få borgere med kognitive ud i ordinær beskæftigelse? Så er I altid velkommen til at kontakte os.

De tre kommunesamarbejder

Begrænset samarbejde: Kommunen ønsker selv at håndtere opgaven med at give førtidspensionister med kognitive handicap muligheder på det ordinære arbejdsmarked. KLAPjob laver jobåbninger i kommunen.

Formaliseret samarbejde: Kommunen har indgået en samarbejdsaftale med KLAPjob, som beskriver hvordan KLAPjobs arbejde håndteres i kommunen.

Strategisk samarbejde: Aftale med enten politisk og/eller overordnet ledelse, om en fælles indsats for at sikre så mange i målgruppen med kognitive handicap en adgang til arbejdsmarkedet – Samt udarbejdelse af en fælles folder omkring denne indsats.

Foto: jumpstory
Se flere nyheder Følg os på Facebook