Når Det specialiserede område samarbejder med KLAPjob

Nyheder10. marts 2020

Artikel af: Emma Borello foto: Jumpstory

KLAPjobs samarbejde med landets kommuner har til formål at få flere borgere i skåne- og fleksjob. Samarbejdsaftalerne er altid tilrettelagt efter den enkeltes kommunens behov og ønsker.

I nogle kommuner foregår samarbejdet mellem KLAPjob og Jobcenteret, og i andre kommuner samarbejder KLAPjob med Det specialiserede område i en given kommune. Et eksempel på sidstnævnte er KLAPjobs samarbejde med Brønderslev Kommune, der har et strategisk samarbejde med KLAPjob.

Nyt paradigmeskifte ledte til samarbejde med KLAPjob

Da Brønderslev Kommune for et halvt år siden indgik et samarbejde med KLAPjob, var ud fra et ønske om at få flere af kommunens handicappede borgere tættere mod beskæftigelse. Brønderslev Kommune er i gang med et paradigmeskifte, der lægger vægt på at få borgere der er i beskyttet beskæftigelse over mod støttet beskæftigelse.

– ”Vi arbejder rigtig meget på at gå fra ’beskyttet’ til ’støttet’. Så for at komme tættere på arbejdsmarkedet, er det vigtigt for os indgå aftaler med nogle, der kan skaffe job, så vores borgere kan gå fra et 104 tilbud til et 103 tilbud, og så gerne tættere ud mod beskæftigelse.” Siger Karen Vraa Jensen, afdelingsleder i Brønderslevs Kommune på Det specialiserede område.

Ifølge Karen Vraa Jensen giver det mening for Brønderslev Kommune at samarbejde med KLAPjob, fordi KLAPjobs konsulenter har et stort virksomhedsnetværk, og er i stand til at finde praktik- og arbejdspladser til kommunens borgere. Noget som kommunens egne rådgivere ikke har stor erfaring med.

– ”Vi er vant til at afdække og afklare i forhold til hverdagslivet og det selvstændige liv, men ikke super meget i forhold til beskæftigelse. Vi er gode til at finde ud af, hvad man har brug for af støtte til at klare livet generelt.  Vi kender borgerne, men vi kender ikke spidskompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Så når vi laver tætte opfølgninger, er det naturligt for os at samarbejde med nogle, der er tættere på arbejdsmarkedet.”

Fælles folder skal inspirere førtidspensionister

Som en del af samarbejdet mellem KLAPjob og Brønderslev Kommune, er der i fællesskab udarbejdet en folder, som skal inspirere førtidspensionister i Brønderslev Kommune til at søge ud på arbejdsmarkedet. Foldere skal gøre kommunens borgere bevidste om, at muligheden for at få et arbejde på det ordinære arbejdsmarked, er et tilbud som man kan benytte sig af, hvis man har lyst.

– ”Vores fælles folder ligger ude på vores 103 og 104 tilbud. Og så har mine rådgivere den med, når der foretages opfølgning. Når vores rådgivere ser, at der er noget i en status der peger på, at vi måske skal sætte mere skub på det beskæftigelsesrettede, så vil vi invitere KLAPjob med til opfølgningen,” siger Karen Vraa Jensen.

Samarbejdet mellem KLAPjob og Brønderslev Kommune er et eksempel på et samarbejde, hvor hver aktør bidrager med det, de er bedst til. For Brønderslev Kommune er det kendskabet til den enkelte borger, og for KLAPjob er det det store virksomhedsnetværk, der fører til jobs. Ved at kombinere de to kan vi arbejde mod et fælles mål om, at flere borgere med kognitive handicap bliver en del af arbejdsfællesskabet, hvor de får ansvar, opgaver at stå op til og kolleger at tale med. Alle sammen faktorer, der giver den enkelte mere livskvalitet.

Er din kommune også interesseret i at samarbejde med KLAPjob om at få borgere med kognitive handicap ud på det ordinære arbejdsmarked?  Så er I altid velkomne til at kontakte os.

De tre kommunesamarbejder

Begrænset samarbejde: Kommunen ønsker selv at håndtere opgaven med at give førtidspensionister med kognitive handicap muligheder på det ordinære arbejdsmarked. KLAPjob laver jobåbninger i kommunen.

Formaliseret samarbejdeKommunen har indgået en samarbejdsaftale med KLAPjob, som beskriver hvordan KLAPjobs arbejde håndteres i kommunen.

Strategisk samarbejde: Aftale med enten politisk og/eller overordnet ledelse, om en fælles indsats for at sikre så mange i målgruppen med kognitive handicap en adgang til arbejdsmarkedet – Samt udarbejdelse af en fælles folder omkring denne indsats.

foto: jumpstory
Se flere nyheder Følg os på Facebook