Få gratis bistand til at skabe skånejobs i din kommune

Færgen.jpg

Det er GRATIS for kommunen at arbejde sammen med KLAP

For nogle mennesker er førtidspensionen den eneste mulighed for forsørgelse. Men de vil også gerne være en del af fællesskabet i samfundet.

Et samarbejde med KLAPjob er en oplagt mulighed for at komme i dialog med borgere, der gerne vil inkluderes via beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked.

KLAPjob tilbyder:

  • Jobkaravaner hvor alle kommunens førtidspensionister bliver indbudt til  at høre om beskæftigelsesmuligheder
  • Samarbejde med kommunens handicapråd
  • Møder med de lokale handicaporganisationer
  • Individuelle møder med alle interesserede borgere
  • Alt administrativt arbejde i forbindelse med praktik og ansættelse

Lettelser i det kommunale arbejde
En borger i skånejob betyder lettelser i det daglige arbejde i kommunen på flere områder:

  • Nemmere hverdag på botilbuddene
  • Mindre pres på væresteder
  • Hjælp til borgernes hverdagsstruktur for hjemmevejlederne
  • Langt mere selvhjulpne borgere

 

 

Content arrow
Facebook-Logo.jpg KLAPjob på Facebook

Følg KLAPjob på Facebook

Se mere...
Content arrow
Virksomheder280217_2.jpg Virksomheder i KLAPjob

Her kan du se og læse om de landsdækkende virksomheder, som KLAPjob samarbejder med.

Se mere...
Content arrow
Foreninger.jpg Samarbejdende organisationer

Her kan du se og læse om de handicaporganisationer og andre organisationer, som KLAPjob på nuværende tidspunkt samarbejder med.

Se mere...
Content arrow
Persondata information