Job til mennesker
med kognitive handicap

Samarbejdskommuner

På denne side kan du se alle de kommuner, som KLAPjob har samarbejde med. Samarbejdet mellem KLAPjob og den enkelte kommune kan have forskellig konstruktion i forskellige dele af den kommunale administration. KLAPjob aftaler med følgende kommuner og jobcentre:

Aalborg, Aarhus, Assens, Brønderslev, Esbjerg, Favrskov, Faxe, Fredericia, Frederikshavn, Furesø, Faaborg-Midtfyn, Glostrup, Greve, Guldborgsund, Halsnæs, Haderslev, Hedensted, Helsingør, Herlev, Herning, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ikast-Brande, Kalundborg, Kolding, København, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Morsø, Nordfyn, Nyborg, Næstved, Odder, Odense, Odsherred, Rebild, Roskilde, Rudersdal, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Slagelse, Stevns, Struer, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Tønder, Tårnby, Varde, Vejle, Vesthimmerland, Vordingborg, Viborg.

Udvidet samarbejde

KLAPjob har et udvidet samarbejde med en række kommuner. Når KLAPjob og en kommune indgår et udvidet samarbejde, bliver der udarbejdet en fælles folder, der forklarer om muligheden for at få et skåne- eller fleksjob på det ordinære arbejdsmarked gennem KLAPjob.

Kommunefolderne er henvendt til:

  • Borgere der er tildelt førtidspension eller fleksjob, der ønsker at få et job
  • Relevante medarbejdere i den kommunale administration
  • Beskyttede værksteder
  • STU-skoler og deres elever
  • De kommunale rehabiliterings-og pensionsudvalg

Alle kommuner kan indgå et udvidet samarbejde med KLAPjob.

Har jeres kommune ikke et udvidet samarbejde med KLAPjob? Så kontakt til din lokale jobkonsulent og aftal nærmere.

Aabenraa Kommune

Aabenraa samarbejder med KLAPjob for at skabe flere jobmuligheder for førtidspensionister med kognitive handicap og for at få et endnu tættere og mere forpligtende samarbejde med de virksomheder, der ønsker at tage et socialt ansvar.

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. Formålet med samarbejdet er at skabe lige muligheder for alle, så førtidspensionister får mulighed for at have et aktivt arbejdsliv.

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune og KLAPjob under har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. Formålet med samarbejdet er at skabe lige muligheder for alle, så førtidspensionister får mulighed for at have et aktivt arbejdsliv.

Assens Kommune

Assens Kommune har indgået et samarbejde med KLAPjob om at etablere skånejob for førtidspensionister og fleksjob til borgere med kognitive handicap. Formålet er at give denne gruppe af borgere, som har lyst til at være en del af et arbejdsfællesskab, mulighed for det.

Ballerup Kommune

KLAPjob har nogle særlige kompetencer og erfaring med netop borgere, der har andre udfordringer end ledighed. Vi ser en god mulighed for at komplementere KLAPjobs viden og erfaringer med vores
viden og erfaringer, med det formål at skabe gode muligheder for at komme i beskæftigelse. Ballerup Kommune er en af landets førende erhvervskommuner og dette skaber et stærkt fundament for succes.

Brønderslev Kommune

De fleste mennesker vil gerne være en del af et arbejdsfællesskab, hvor de får ansvar, opgaver at stå op til og kolleger at tale med. Det fællesskab savner mange førtidspensionister. Derfor har Brønderslev Kommune og KLAPjob indgået et samarbejde om at skabe jobmuligheder for førtidspensionister med handicap.

Faxe Kommune

De fleste mennesker vil gerne være en del af et fællesskab – og gerne et arbejdsfællesskab, hvor der er opgaver at stå op til, kollegaer at tale med og ansvar at leve op til. Det arbejdsfællesskab savner mange førtidspensionister. Derfor har Faxe Kommune og KLAPjob indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap.

Fredericia Kommune

“Hos Fredericia Kommune  glæder vi os over at have indgået et samarbejde med KLAPjob om at skabe jobåbninger hos lokale virksomheder for mennesker med kognitive handicap. Formålet er, at førtidspensionister får hjælp til at komme i skånejob og særligt unge STU studerende får viden om og lyst til at prøve kræfter med opgaver hos en virksomhed, som kan føre til et fleks- eller skånejob.”

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune vil vi gerne støtte førtidspensionisterne i at blive en del af arbejdsmarkedet. Vi tror på, at ingen kan alt, men at alle kan noget, og vi vil rigtig gerne bidrage til, at førtidspensionister finder et arbejde, der matcher deres ressourcer.

Frederikssund Kommune

“I Frederikssund kommune er vi optaget af, og tror på at alle mennesker skal have mulighed for at være en del af det fællesskab, der er på en arbejdsplads. Tilknytningen til arbejdsmarkedet har stor betydning for menneskers oplevelse af identitet og selvværd. Vi ønsker derfor at prioritere indsatsen for dem, der har brug for en hjælpende hånd for at få del i arbejdsfællesskabet.”

Glostrup Kommune

Alle mennesker har ret til at arbejde. Det mener Glostrup Kommune, der derfor er indgået et samarbejde med KLAPjob om at skabe bedre muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive udfordringer.

Greve Kommune

“I Greve Kommune mener vi, at alle skal have mulighed for at være en del af det fællesskab, der er på en arbejdsplads og byde ind med de ressourcer, de har. Det giver værdi og mening for både den enkelte og for virksomheden. Vi prioriterer derfor en aktiv indsats for dem, der har brug for en ekstra hånd til at komme i job og ind i dette værdifulde fællesskab.”

Halsnæs Kommune

Halsnæs kommune er af den overbevisning, at mennesker udvikler sig sammen med andre. KLAPjob og Halsnæs kommune samarbejder om, at borgere i Halsnæs kommune kan blive ansat i et fleks- eller skånejob. Borgerne får på den måde mulighed for at blive en del af fælleskabet på en arbejdsplads – og får brugt deres ressourcer på arbejdsmarkedet.

Helsingør Kommune

De fleste mennesker ønsker at være en del af et fællesskab, men ikke alle mennesker har lige adgang til at komme ind i og deltage i et fællesskab. Det ønsker Helsingør Kommune at gøre noget ved. Helsingør Kommune har i flere år samarbejdet med KLAPjob for at hjælpe flest mulige borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, i job.

Hillerød Kommune

I Hillerød Kommune skal alle have mulighed for at deltage i positive fælleskaber. Vi ved, at mennesker lever mere lykkeligt, sundere og længere, hvis de oplever sig værdsat og vigtige for andre. Derfor samarbejde Hillrød Kommune med KLAPjob om at hjælpe flere mennesker med kognitive handicap i job på det ordinære arbejdsmarked.

Hjørring Kommune

I Hjørring Kommune er der brug for så mange som muligt på arbejdsmarkedet. De fleste mennesker har en drøm om, i et eller andet omfang, at blive en del af arbejdsmarkedet, herunder også mange førtidspensionister. Derfor er Hjørring Kommune og KLAPjob gået sammen om at gøre drømmen om job til virkelighed.

Holbæk Kommune

Holbæk Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe bedre adgang til det ordinære arbejdsmarked for førtidspensionister og borgere med kognitive handicap, der er bevilget fleksjob.

Horsens Kommune

At være en del af et arbejdsfællesskab, at bidrage til samfundet, at tjene til dagen og vejen er for de fleste afgørende for at leve et godt og meningsfuldt liv. Derfor arbejder Horsens Kommune for at skabe
et arbejdsmarked, hvor både private og offentlige virksomheder tager et socialt ansvar, og hvor der er muligheder for alle – også mennesker, der lever
med kognitive handicap. Vi er derfor rigtig glade for samarbejdet med KLAPjob, da det giver os mulighed for at skabe nye og endnu bedre veje ind på arbejdsmarkedet for førtidspensionister med kognitive handicap.

Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde, der vil resultere i bedre jobmuligheder for borgere med kognitive handicap, som er tilkendt fleksjob eller førtidspension. De fleksjobbere og førtidspensionister, der gerne vil deltage på arbejdsmarkedet, skal have de bedste muligheder for at finde et meningsfuldt job og indgå i et arbejdsfællesskab.

Høje Taastrup Kommune

KLAPjob og Høje Taastrup Kommune hjælper med en ansættelse i trygge rammer, hvor du kan gøre en forskel.

Hørsholm Kommune

Alle mennesker har et potentiale I Hørsholm Kommune har vi brug for så mange som muligt på arbejdsmarkedet. Og vi ønsker, at så mange borgere som muligt oplever fællesskabet på en arbejdsplads og at skabe værdi ved at gøre en indsats. Det gælder også førtidspensionister, som ikke kan arbejde fuldtid og på almindelige vilkår. Så derfor er vi glade for samarbejdet med KLAPjob og deres indsats for at matche kandidaternes kompetencer med virksomhedernes behov og muligheder

Ikast-Brande Kommune

KLAPjob og Ikast-Brande Kommune har indgået en aftale om at hjælpe flere førtidspensionister og fleksjobbere med kognitive handicap i arbejde.

Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. Initiativet er skabt i samarbejde med Kalundborg Handicapråd.

Københavns Kommune

Københavns Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister og personer i fleksjob med kognitive handicap.

Køge Kommune

Køge Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap.

Lejre Kommune

Mennesker med handicap kan have brug for lidt ekstra hjælp, når de skal finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er en hjørnesten i den danske beskæftigelsesindsats, og det er også noget, vi
vægter højt i Lejre Kommune. Derfor er vi glade for, at vores samarbejde med KLAPjob nu kommer i faste rammer. Det giver os mulighed for at gøre endnu mere for at skabe job til mennesker med
kognitive handicap. KLAPjob bidrager med høj faglig specialviden og et godt netværk, og vi ser meget frem til samarbejdet.

Lemvig Kommune

Lemvig Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. Formålet er at skabe lige muligheder for alle, så førtidspensionister også får mulighed for et aktivt arbejdsliv.

Lolland Kommune

Lolland Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde med særligt fokus på at hjælpe STU-elever i KLAPjob efter endt uddannelse. KLAPjob bliver også inddraget i at lave relevant erhvervsrettet praktik for eleverne, mens de går på STU.

Morsø Kommune

Morsø Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. Udgangspunktet er et fælles ønske om, at flere førtidspensionister opnår en reel mulighed for at vælge karriere på lige fod med øvrige arbejdstagere.

Næstved Kommune

Næstved Kommune har indgået en samarbejdsaftale med KLAPjob. Formålet med samarbejdet er at styrke jobmulighederne og skabe nye job til førtidspensionister og ledige fleksjobbere. Der skal være lige muligheder for alle, der ønsker et aktivt arbejdsliv, og de fleste virksomheder ønsker at bidrage til det rummelige arbejdsmarked.

Odder Kommune

I Odder Kommune tror vi på, at alle mennesker har brug for at være en del af et fællesskab, og det gælder også fællesskabet på en arbejdsplads. Vi har et rummeligt arbejdsmarked i Odder – både offentligt såvel som privat, og derfor hilser vi vores formaliserede samarbejde med KLAPjob velkomment.

Odense Kommune

De fleste mennesker vil gerne være en del af et fællesskab – og gerne et arbejdsfællesskab, hvor der er opgaver at stå op til, kollegaer at tale med og ansvar at leve op til. Det arbejdsfællesskab savner mange førtidspensionister. Derfor er Odense Kommune gået sammen med KLAPjob om at lave et tilbud, så førtidspensionister kan blive en del af et arbejdsfællesskab og få sig et arbejdsliv, der passer til deres behov.

Rebild Kommune

Rebild Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse til førtidspensionister med kognitive handicap. Formålet er at skabe lige muligheder for alle, så førtidspensionister også får mulighed for et aktivt arbejdsliv.

Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune tror vi på, at arbejde er værdifuldt for alle. Men vi ved også godt, at det ikke er lige let at komme i job for alle. Derfor arbejder vi for, at der er Job til Alle. Med KLAPjob får borgerne mulighed for at blive en del af et fællesskab, at få kolleger og at opleve sig ønsket og værdifuld på arbejdspladsen. Virksomhederne får den gode og stabile arbejdskraft, som de har brug for.

Skive Kommune

Skive Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om hjælpe flere førtidspensionister og fleksjobbere med kognitive handicap ud på det almindelige arbejdsmarked.

Slagelse Kommune

Slagelse kommune samarbejder med KLAPjob for at sikre en aktiv indsats for at støtte de borgere, der har brug for en ekstra hånd til at komme i job, og derigennem blive en del af et værdifuldt arbejdsfællesskab.

Solrød Kommune

I Solrød Kommune har vi den grundholdning, at det er godt at arbejde. Det giver værdi for den enkelte borger, vores virksomheder og for kommunen og samfundet. Arbejde skaber sociale bånd til andre mennesker samtidig med, at man bidrager til samfundet.

Struer Kommune

Struer Kommune og KLAPjob under foreningen Lev har indgået et samarbejde om at skabe jobmuligheder for førtidspensionister med kognitive handicap. Formålet med samarbejdet er at skabe mulighed for, at førtidspensionister i højere grad også får mulighed for at deltage i et arbejdsfællesskab.

Svendborg Kommune

Svendborg Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde, der skal gøre det nemmere for førtidspensionister og fleksjobbere med kognitive handicap at få job med skånehensyn på det ordinære arbejdsmarked.

Sønderborg Kommune

De fleste mennesker trives bedst med, at der er brug for dem – at der er opgaver at stå op til. Det gælder også mange førtidspensionister. Med KLAPjob har vi nu et tilbud, så førtidspensionister får endnu en mulighed for at vælge en karriere ligesom andre arbejdstagere.

Tårnby Kommune

De fleste mennesker vil gerne være en del af et arbejdsfællesskab, hvor der er opgaver at stå op til, kolleger at tale med og ansvar at leve op til. Det arbejdsfællesskab savner mange førtidspensionister. Derfor har Tårnby Kommune og KLAPjob indgået en samarbejdsaftale, der skal udmønte sig i, at flere borgere med kognitive handicap får mulighed for at komme i beskæftigelse på særlige vilkår.

Viborg Kommune

KLAPjob og Viborg kommune har indgået et samarbejde om at skabe bedre muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister. I Viborg Kommune møder vi mange førtidspensionister, der trods lav arbejdsevne gerne vil være en del af arbejdsmarkedet. Mange ønsker et job hvor det er muligt at tage individuelle hensyn, og hvor det er muligt at arbejde få timer.