Job til mennesker
med kognitive handicap

Samarbejdskommuner

Her kan du se og læse om de kommuner, som KLAPjob samarbejder med.

Kalundborg kommune

Kalundborg Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe
muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap.
Initiativet er skabt i samarbejde med Kalundborg Handicapråd.

Aalborg kommune

Aalborg Kommune og KLAPjob under Landsforeningen LEV har indgået et
samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister
med kognitive handicap. Formålet med samarbejdet er at skabe lige muligheder for alle, så førtidspensionister får mulighed for at have et
aktivt arbejdsliv.

Faxe kommune

De fleste mennesker vil gerne være en del af et fællesskab – og gerne et
arbejdsfællesskab, hvor der er opgaver at stå op til, kollegaer at tale med og
ansvar at leve op til. Det arbejdsfællesskab savner mange førtidspensionister.
Derfor har Faxe Kommune og KLAPjob indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap.

Viborg kommune

KLAPjob og Viborg kommune har indgået
et samarbejde om at skabe bedre muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister. I Viborg Kommune møder vi mange førtidspensionister,
der trods lav arbejdsevne gerne vil være en del af arbejdsmarkedet.
Mange ønsker et job hvor det er muligt at tage individuelle hensyn, og hvor det er muligt at arbejde få timer.

Odense kommune

De fleste mennesker vil gerne være en del af et fællesskab – og gerne et
arbejdsfællesskab, hvor der er opgaver at stå op til, kollegaer at tale med og
ansvar at leve op til. Det arbejdsfællesskab savner mange førtidspensionister.
Derfor er Odense Kommune gået sammen med KLAPjob om at lave et tilbud,
så førtidspensionister kan blive en del af et arbejdsfællesskab og få sig et arbejdsliv, der passer til deres behov.

Sønderborg kommune

De fleste mennesker trives bedst med, at der er brug for dem – at der er opgaver at stå op til. Det gælder også mange førtidspensionister. Med KLAPjob har vi nu et tilbud, så førtidspensionister får endnu en mulighed for at vælge en karriere ligesom andre arbejdstagere.

Morsø kommune

Morsø Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister
med kognitive handicap. Udgangspunktet er et fælles ønske om,
at flere førtidspensionister opnår en reel mulighed for at vælge karriere på lige fod med øvrige arbejdstagere.