Gå til toppen
Job til mennesker
med kognitive handicap
Kommune

Samarbejdskommuner

På denne side kan du se alle de kommuner, som KLAPjob har samarbejde med. Samarbejdet mellem KLAPjob og den enkelte kommune kan have forskellig konstruktion i forskellige dele af den kommunale administration. KLAPjob aftaler med følgende kommuner og jobcentre:

Aalborg, Aarhus, Aabenraa, Assens, Ballerup, Bornholm, Brønderslev, Esbjerg, Favrskov, Faxe, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Frederikssund, Furesø, Faaborg-Midtfyn, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Guldborgsund, Halsnæs, Haderslev, Hedensted, Helsingør, Herlev, Herning, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ikast-Brande, Ishøj, Kalundborg, Kolding, København, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyn, Nyborg, Næstved, Odder, Odense, Odsherred, Randers, Rebild, Roskilde, Rudersdal, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Struer, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Tønder, Tårnby, Varde, Vejle, Vesthimmerland, Vordingborg, Viborg.

Udvidet samarbejde

KLAPjob har et udvidet samarbejde med en række kommuner. Når KLAPjob og en kommune indgår et udvidet samarbejde, bliver der udarbejdet en fælles folder, der forklarer om muligheden for at få et skåne- eller fleksjob på det ordinære arbejdsmarked gennem KLAPjob.

Kommunefolderne er henvendt til:

  • Borgere der er tildelt førtidspension eller fleksjob, der ønsker at få et job
  • Relevante medarbejdere i den kommunale administration
  • Beskyttede værksteder
  • STU-skoler og deres elever
  • De kommunale rehabiliterings-og pensionsudvalg

Alle kommuner kan indgå et udvidet samarbejde med KLAPjob.

Har jeres kommune ikke et udvidet samarbejde med KLAPjob? Så kontakt til din lokale jobkonsulent og aftal nærmere.

Aabenraa Kommune

Aabenraa samarbejder med KLAPjob for at skabe flere jobmuligheder for førtidspensionister med kognitive handicap og for at få et endnu tættere og mere forpligtende samarbejde med de virksomheder, der ønsker at tage et socialt ansvar. Med samarbejdet ønsker vi at gøre en ekstra indsats for, at førtidspensionister med kognitive handicap får det indhold i deres hverdag, som de kan savne uden et arbejdsliv.

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. Formålet med samarbejdet er at skabe lige muligheder for alle, så førtidspensionister får mulighed for at have et aktivt arbejdsliv.

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune og KLAPjob under har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. Formålet med samarbejdet er at skabe lige muligheder for alle, så førtidspensionister får mulighed for at have et aktivt arbejdsliv. Sammen vil vi skabe de bedste rammer for, at aarhusianere på førtidspension kan komme ind på arbejdsmarkedet, hvis de ønsker det.

Assens Kommune

Assens Kommune har indgået et samarbejde med KLAPjob om at etablere skånejob for førtidspensionister og fleksjob til borgere med kognitive handicap. Formålet er at give denne gruppe af borgere, som har lyst til at være en del af et arbejdsfællesskab, mulighed for det. I Assens skal alle kunne lykkes – også på arbejdsmarkedet!

Ballerup Kommune

KLAPjob har nogle særlige kompetencer og erfaring med netop borgere, der har andre udfordringer end ledighed. Vi ser en god mulighed for at komplementere KLAPjobs viden og erfaringer med vores
viden og erfaringer, med det formål at skabe gode muligheder for at komme i beskæftigelse. Ballerup Kommune er en af landets førende erhvervskommuner og dette skaber et stærkt fundament for succes.

Brønderslev Kommune

De fleste mennesker vil gerne være en del af et arbejdsfællesskab, hvor de får ansvar, opgaver at stå op til og kolleger at tale med. Det fællesskab savner mange førtidspensionister. Derfor har Brønderslev Kommune og KLAPjob indgået et samarbejde om at skabe jobmuligheder for førtidspensionister med handicap. I Brønderslev Kommune tror de helt grundlæggende på, at alle kan bidrage med noget. Alle der kan og vil, skal have mulighed for at arbejde.

Egedal Kommune

Egedal Kommune tror på, at alle, der ønsker at være inkluderet i arbejdsfællesskabet, skal have mulighed for det, også når det er svært på grund af fysiske eller psykiske udfordringer. Derfor har Egedal Kommune og KLAPjob indledt et samarbejde om at skabe jobmuligheder for førtidspensionister med handicap.

Faxe Kommune

De fleste mennesker vil gerne være en del af et fællesskab – og gerne et arbejdsfællesskab, hvor der er opgaver at stå op til, kollegaer at tale med og ansvar at leve op til. Det arbejdsfællesskab savner mange førtidspensionister. Derfor har Faxe Kommune og KLAPjob indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap.

Fredericia Kommune

Hos Fredericia Kommune  glæder vi os over at have indgået et samarbejde med KLAPjob om at skabe jobåbninger hos lokale virksomheder for mennesker med kognitive handicap. Formålet er, at førtidspensionister får hjælp til at komme i skånejob og særligt unge STU studerende får viden om og lyst til at prøve kræfter med opgaver hos en virksomhed, som kan føre til et fleks- eller skånejob.

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe jobmuligheder for førtidspensionister med kognitive handicap. Formålet er at give endnu flere borgere med kognitive udfordringer mulighed for at være aktivt bidragende på arbejdsmarkedet. Fokus i samarbejdet er, at kommunen og KLAPjob sammen skaber de bedste forudsætninger for de førtidspensionister, der ønsker at komme ud på arbejdsmarkedet.

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune vil vi gerne støtte førtidspensionisterne i at blive en del af arbejdsmarkedet. Vi tror på, at ingen kan alt, men at alle kan noget, og vi vil rigtig gerne bidrage til, at førtidspensionister finder et arbejde, der matcher deres ressourcer. Denne hjælp vil KLAPjob tilbyde i samarbejde med Frederikshavn Kommune.

Frederikssund Kommune

I Frederikssund kommune er vi optaget af, og tror på at alle mennesker skal have mulighed for at være en del af det fællesskab, der er på en arbejdsplads. Tilknytningen til arbejdsmarkedet har stor betydning for menneskers oplevelse af identitet og selvværd. Vi ønsker derfor at prioritere indsatsen for dem, der har brug for en hjælpende hånd for at få del i arbejdsfællesskabet.

Furesø Kommune

Furesø Kommune har indgået et samarbejde med KLAPjob, med det formål, at skabe flere jobmuligheder for personer med kognitive handicap, som er tilkendt førtidspension eller er visiteret til fleksjob. En af Furesø Kommunes målsætninger for 2030 er, at borgere med funktionsnedsættelser kommer tættere på arbejdsmarkedet blandt andet via skånejobs. Vi er derfor rigtig glade for samarbejdet, som vil bidrage til at, vi indfrier målsætningen.

Faaborg-Midtfyn Kommune

I Faaborg-Midtfyn Kommune tror vi på, at alle borgere kan bidrage – og vi tror på værdien af fællesskaber som en vej til udvikling og livskvalitet. Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne understøtte, at borgere længst fra arbejdsmarkedet har mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet.  Derfor er det også naturligt for os at indgå en samarbejdsaftale med KLAPjob.

Gentofte Kommune

Gentofte Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe jobmuligheder for førtidspensionister med kognitive handicap. Fokus i vores samarbejde med KLAPjob er, at Gentofte kommune og KLAPjob sammen skaber de bedste forudsætninger for de førtidspensionister, der ønsker at komme ud på arbejdsmarkedet.

Gladsaxe Kommune

Vi er utrolig glade for at samarbejde med KLAPjob om at skabe meningsfulde job til førtidspensionister med kognitive handicap. For vi har brug for et bredt og mangfoldigt arbejdsmarked til glæde og gavn for alle.

Glostrup Kommune

Alle mennesker har ret til at arbejde. Det mener Glostrup Kommune, der derfor er indgået et samarbejde med KLAPjob om at skabe bedre muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive udfordringer. De virksomheder, der indgår i samarbejdet, udviser rummelighed og socialt ansvar, og giver mulighed for beskæftigelse på særlige vilkår for mennesker, der modtager førtidspension.

Greve Kommune

I Greve Kommune mener vi, at alle skal have mulighed for at være en del af det fællesskab, der er på en arbejdsplads og byde ind med de ressourcer, de har. Det giver værdi og mening for både den enkelte og for virksomheden. Vi prioriterer derfor en aktiv indsats for dem, der har brug for en ekstra hånd til at komme i job og ind i dette værdifulde fællesskab. Vi ser derfor frem til et spændende og givtigt samarbejde med KLAPjob.

Haderslev Kommune

I Haderslev Kommune ved vi, at flere ønsker sig mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab. Vi ved, at det er med til at forebygge ensomhed og skabe værdi for den enkeltes hverdag og for fællesskabet. Med denne samarbejdsaftale med KLAPjob er vi glade for og stolte af, at vi i Social- og Handicapudvalget og Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget kan samarbejde om at sætte fokus på at skabe flere muligheder for at mennesker med kognitive handicap kan deltage i et arbejdsfællesskab i Haderslev kommune – det giver værdifulde hverdage, hele vejen rundt.

Halsnæs Kommune

Halsnæs kommune er af den overbevisning, at mennesker udvikler sig sammen med andre. KLAPjob og Halsnæs kommune samarbejder om, at borgere i Halsnæs kommune kan blive ansat i et fleks- eller skånejob. Borgerne får på den måde mulighed for at blive en del af fælleskabet på en arbejdsplads – og får brugt deres ressourcer på arbejdsmarkedet.

Helsingør Kommune

De fleste mennesker ønsker at være en del af et fællesskab, men ikke alle mennesker har lige adgang til at komme ind i og deltage i et fællesskab. Det ønsker Helsingør Kommune at gøre noget ved. Helsingør Kommune har i flere år samarbejdet med KLAPjob for at hjælpe flest mulige borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, i job. Indsatsen har allerede hjulpet mange mennesker videre i deres liv, og arbejdet fortsætter fremover. Målet med samarbejdet er at hjælpe flest mulige mennesker til at trives bedre, at få mere indhold og mening i sin hverdag, samt forsørge sig selv.

Herlev Kommune

Herlev er en by, hvor der skal være plads til alle, og hvor alle skal være en del af byens fællesskaber. Derfor er vi glade for at samarbejde med KLAPjob, som netop har fokus på at styrke fællesskaberne for mennesker på førtidspension med kognitive handicap. Det er ikke kun godt for den enkelte, når vi åbner dørene for fællesskabet på arbejdsmarkedet. Det er også godt for samfundet. Vi har brug for at løfte i flok, så virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for.

Hillerød Kommune

I Hillerød Kommune skal alle have mulighed for at deltage i positive fælleskaber. Vi ved, at mennesker lever mere lykkeligt, sundere og længere, hvis de oplever sig værdsat og vigtige for andre. Derfor har vi ambitioner om, at alle skal have mulighed for at deltage i positive fællesskaber og alle der kan, skal være i meningsfuld beskæftigelse eller uddannelse. Derfor har Hillerød Kommune og KLAPjob lavet en samarbejdsaftale, så borgere med fleksjob eller førtidspensionister, der kan og vil, kan blive en del af et arbejdsfællesskab og få sig et arbejdsliv, der passer til deres behov.

 

Hjørring Kommune

I Hjørring Kommune er der brug for så mange som muligt på arbejdsmarkedet. Vi møder mange førtidspensionister, der trods begrænset arbejdsevne, gerne vil være en del af arbejdsmarkedet. Vi ved, at et job kan have stor betydning for den enkelte, både i forhold til at have noget at stå op til, det sociale samvær, og samtidig giver det også en lille indkomst ved siden af pensionen. De fleste mennesker har en drøm om, i et eller andet omfang, at blive en del af arbejdsmarkedet, herunder også mange førtidspensionister. Derfor er Hjørring Kommune og KLAPjob gået sammen om at gøre drømmen om job til virkelighed.

Holbæk Kommune

Holbæk Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe bedre adgang til det ordinære arbejdsmarked for førtidspensionister og borgere med kognitive handicap, der er bevilget fleksjob. I Holbæk Kommune lægger vi stor vægt på, at alle borgere skal være en aktiv del af samfundet og forsørge sig selv i den udstrækning, de kan. Vores vision er, at personer med særlige behov så vidt som muligt skal deltage i samfundet på lige fod med andre, og mange førtidspensionister vil gerne fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Horsens Kommune

At være en del af et arbejdsfællesskab, at bidrage til samfundet, at tjene til dagen og vejen er for de fleste afgørende for at leve et godt og meningsfuldt liv. Derfor arbejder Horsens Kommune for at skabe
et arbejdsmarked, hvor både private og offentlige virksomheder tager et socialt ansvar, og hvor der er muligheder for alle – også mennesker, der lever
med kognitive handicap. Vi er derfor rigtig glade for samarbejdet med KLAPjob, da det giver os mulighed for at skabe nye og endnu bedre veje ind på arbejdsmarkedet for førtidspensionister med kognitive handicap.

Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde, der vil resultere i bedre jobmuligheder for borgere med kognitive handicap, som er tilkendt fleksjob eller førtidspension. De fleksjobbere og førtidspensionister, der gerne vil deltage på arbejdsmarkedet, skal have de bedste muligheder for at finde et meningsfuldt job og indgå i et arbejdsfællesskab. Hvidovre Kommune har et mangfoldigt erhvervsliv, der gerne vil ansætte medarbejdere med skånehensyn. Vi glæder os til samarbejdet, der både vil kunne gavne borgerne i Hvidovre og det lokale erhvervsliv.

Høje Taastrup Kommune

Vi er stolte af at være en af de førende kommuner indenfor handicapområdet, og her har KLAPjob været en uvurderlig samarbejdspartner. KLAPjob skaber livsglæde for den enkelte, ved at kunne være en del af et fællesskab og værdi for den enkelte virksomhed, der har brug for arbejdskraft. Samarbejdet er vigtigt, da det skaber jobmuligheder for førtidspensionister med kognitive handicap. Vi tror på, at alle mennesker har brug for at være del af et arbejdsfællesskab.

Hørsholm Kommune

Alle mennesker har et potentiale I Hørsholm Kommune har vi brug for så mange som muligt på arbejdsmarkedet. Og vi ønsker, at så mange borgere som muligt oplever fællesskabet på en arbejdsplads og at skabe værdi ved at gøre en indsats. Det gælder også førtidspensionister, som ikke kan arbejde fuldtid og på almindelige vilkår. Så derfor er vi glade for samarbejdet med KLAPjob og deres indsats for at matche kandidaternes kompetencer med virksomhedernes behov og muligheder

Ikast-Brande Kommune

KLAPjob og Ikast-Brande Kommune har indgået en aftale om at hjælpe flere førtidspensionister og fleksjobbere med kognitive handicap i arbejde. Ingen kan alt, men alle kan noget. Det nye samarbejde skal medvirke til at finde og udmønte det individuelle jobpotentiale, som hver enkelt borger med handicap har, i konkrete jobfunktioner.

Ishøj Kommune

I Ishøj Kommune tror vi på, at alle borgere kan bidrage aktivt med deres ressourcer og kompetencer og vi ved, at virksomheder bliver beriget af at have en mangfoldig arbejdsplads. Det er vigtigt for os at sikre den rette hjælp til alle borgere og virksomheder i kommunen. Derfor har Ishøj Kommune indgået et samarbejde med beskæftigelsesindsatsen KLAPjob om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap.

Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. Initiativet er skabt i samarbejde med Kalundborg Handicapråd.

Københavns Kommune

Københavns Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister og personer i fleksjob med kognitive handicap.

Køge Kommune

Køge Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe endnu bedre  muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. I Køge Kommune er der stor fokus på at borgerne kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med samarbejdet mellem Køge Kommune og KLAPjob er at skabe lige muligheder for alle, så flere førtidspensionister opnår en reel mulighed for at få et aktivt arbejdsliv.

Lejre Kommune

Mennesker med handicap kan have brug for lidt ekstra hjælp, når de skal finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er en hjørnesten i den danske beskæftigelsesindsats, og det er også noget, vi
vægter højt i Lejre Kommune. Derfor er vi glade for, at vores samarbejde med KLAPjob nu kommer i faste rammer. Det giver os mulighed for at gøre endnu mere for at skabe job til mennesker med
kognitive handicap. KLAPjob bidrager med høj faglig specialviden og et godt netværk, og vi ser meget frem til samarbejdet.

Lemvig Kommune

Lemvig Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe endnu bedre muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. Formålet med samarbejdet mellem Lemvig Kommune og KLAPjob er at skabe lige muligheder for alle, så flere førtidspensionister opnår reel mulighed for at få et aktivt arbejdsliv. Hjælpen til at finde det job, der passer til den enkelte, både i timetal og indhold, er hovedkernen i samarbejdet mellem Lemvig Kommune og KLAPjob.

Lolland Kommune

Lolland Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde med særligt fokus på at hjælpe STU-elever i KLAPjob efter endt uddannelse. KLAPjob bliver også inddraget i at lave relevant erhvervsrettet praktik for eleverne, mens de går på STU. Med denne aftale sætter vi øget fokus på de mest sårbare unge i Lolland Kommune, så den gruppe også kan få en chance på arbejdsmarkedet og få glæde af at få kollegaer og et job at stå op til.

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde med særligt fokus på, at borgere med udfordringer eller handicaps af forskellige slags, kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og blive en del af et fællesskab på en arbejdsplads. Med samarbejdet er det vores fælles håb, at virksomheder i Middelfart Kommune oplever nye muligheder for at ansætte medarbejdere og gøre en forskel.

Morsø Kommune

Morsø Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. Udgangspunktet er et fælles ønske om, at flere førtidspensionister opnår en reel mulighed for at vælge karriere på lige fod med øvrige arbejdstagere. Det overordnede formål i samarbejdet mellem Morsø Kommune og KLAPjob er, at skabe lige muligheder for alle, så førtidspensionister får mulighed for at have et aktivt arbejdsliv.

Find facilitet | Norddjurs

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. Flest mulige skal have et aktivt arbejdsliv, og muligheden for at deltage med de ressourcer, de har. Det er baggrunden for at kommunen har indgået et samarbejde med KLAPjob.

Næstved Kommune

Næstved Kommune har indgået en samarbejdsaftale med KLAPjob. Formålet med samarbejdet er at styrke jobmulighederne og skabe nye job til førtidspensionister og ledige fleksjobbere. Der skal være lige muligheder for alle, der ønsker et aktivt arbejdsliv, og de fleste virksomheder ønsker at bidrage til det rummelige arbejdsmarked.

Odder Kommune

I Odder Kommune tror vi på, at alle mennesker har brug for at være en del af et fællesskab, og det gælder også fællesskabet på en arbejdsplads. Vi har et rummeligt arbejdsmarked i Odder – både offentligt såvel som privat, og derfor hilser vi vores formaliserede samarbejde med KLAPjob velkomment.

Odense Kommune

De fleste mennesker vil gerne være en del af et fællesskab – og gerne et arbejdsfællesskab, hvor der er opgaver at stå op til, kollegaer at tale med og ansvar at leve op til. Det arbejdsfællesskab savner mange førtidspensionister. Derfor er Odense Kommune gået sammen med KLAPjob om at lave et tilbud, så førtidspensionister kan blive en del af et arbejdsfællesskab og få sig et arbejdsliv, der passer til deres behov.

Randers Kommune

Mennesker, der lever med kognitive handicap, har de samme ønsker og drømme som alle andre. Det er blandt andet drømmen om at have et meningsfuldt arbejde, være
sammen med gode kollegaer og bidrage til det fællesskab, vi alle sammen er en del af. Og langt de fleste mennesker har noget værdifuldt at bidrage med. Derfor samarbejder Randers Kommune med KLAPjob om at skabe nye og bedre veje ind på arbejdsmarkedet for førtidspensionister med kognitive handicap.

Rebild Kommune

Rebild Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse til førtidspensionister med kognitive handicap. Formålet er at skabe lige muligheder for alle, så førtidspensionister også får mulighed for et aktivt arbejdsliv.

Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune tror vi på, at arbejde er værdifuldt for alle. Men vi ved også godt, at det ikke er lige let at komme i job for alle. Derfor arbejder vi for, at der er Job til Alle. Med KLAPjob får borgerne mulighed for at blive en del af et fællesskab, at få kolleger og at opleve sig ønsket og værdifuld på arbejdspladsen. Virksomhederne får den gode og stabile arbejdskraft, som de har brug for. I Roskilde Kommune løfter vi i flok. Alle kan have behov for hjælp, og samarbejdet med KLAPjob er et godt eksempel på, at vi kan gøre mere for flere, når vi samarbejder om det.

Silkeborg Kommune-Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Silkeborg Kommune

KLAPjob og Silkeborg Kommune har indgået et samarbejde om at skabe bedre muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister. Sammen vil vi skabe de bedste rammer for at førtidspensionister kan komme ind på arbejdsmarkedet, hvis de ønsker det. Vi ved at der findes sådanne job, men det kan være svært at finde dem uden hjælp. Denne hjælp yder KLAPjob i samarbejde med Jobcenter Silkeborg.

Skive Kommune

Skive Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde om at skabe endnu bedre muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap. I Skive Kommune er der et stort fokus på at skabe et rummeligt arbejdsmarked, hvor personer med begrænsninger i arbejdsevnen kan finde beskæftigelse. Derfor bliver der arbejdet målrettet for, at alle – uanset udfordringer – får muligheden for at være en del af et aktivt arbejdsfællesskab.

Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune tror vi på et rummeligt arbejdsmarked, hvor alle skal have mulighed for at byde ind med deres kompetancer og ressourcer. Vi tror på værdien af at være en del af et større fællesskab på arbejdsmarkedet og at værdien af at få lov til at kunne bidrage efter evne ikke blot gavner den enkelte, men også vores virksomheder. Det er derfor naturligt, at vi sammen med KLAPjob, prioriterer en aktiv indsats for at støtte de borgere, der har brug for en ekstra hånd til at komme i job, og derigennem blive en del af et værdifuldt arbejdsfællesskab.

Solrød Kommune

I Solrød Kommune har vi den grundholdning, at det er godt at arbejde. Det giver værdi for den enkelte borger, vores virksomheder og for kommunen og samfundet. Arbejde skaber sociale bånd til andre mennesker samtidig med, at man bidrager til samfundet. For borgere med udfordringer kan det være ekstra værdifuldt at mærke, at man bidrager til samfundet, og at der stadig er brug for en på arbejdsmarkedet. Fokus på arbejdspladsen er på den funktion, man udfylder, og ikke de udfordringer, man har.

Sorø Kommune

Sorø Kommune har indgået et samarbejde med KLAPjob om at skabe bedre adgang til arbejdsmarkedet for førtidspensionister og fleksjobbere med kognitive handicap. Samarbejdsaftalen er med til at understøtte et rummeligt arbejdsmarked og giver en hjælpende hånd til dem, der ønsker et aktivt arbejdsliv, hvor de kan få lov til at bidrage efter evne og derigennem blive en del af et værdifuldt arbejdsfællesskab.

Struer Kommune

Struer Kommune og KLAPjob under foreningen Lev har indgået et samarbejde om at skabe jobmuligheder for førtidspensionister med kognitive handicap. Formålet med samarbejdet er at skabe mulighed for, at førtidspensionister i højere grad også får mulighed for at deltage i et arbejdsfællesskab.

Svendborg Kommune

Alle borgere kan bidrage på arbejdsmarkedet – og de fleste ønsker at være en del af det fællesskab, der er på en arbejdsplads. Det giver værdi at have kollegaer at tale med og opgaver at løse. Men mange førtidspensionister oplever at stå udenfor dette fællesskab. Svendborg Kommune og KLAPjob har indgået et samarbejde, der skal gøre det nemmere for førtidspensionister og fleksjobbere med kognitive handicap at få job med skånehensyn på det ordinære arbejdsmarked.

Sønderborg Kommune

De fleste mennesker trives bedst med, at der er brug for dem – at der er opgaver at stå op til. Det gælder også mange førtidspensionister. Med KLAPjob har vi nu et tilbud, så førtidspensionister får endnu en mulighed for at vælge en karriere ligesom andre arbejdstagere. Samarbejdet mellem KLAPjob under landsforeningen LEV betyder, at vi i Sønderborg Kommune kan arbejde målrettet hen imod, at de førtidspensionister , der ønsker at komme ud på arbejdsmarkedet, skal have de bedste muligheder for at finde et job.

Tårnby Kommune

De fleste mennesker vil gerne være en del af et arbejdsfællesskab, hvor der er opgaver at stå op til, kolleger at tale med og ansvar at leve op til. Det arbejdsfællesskab savner mange førtidspensionister. Derfor har Tårnby Kommune og KLAPjob indgået en samarbejdsaftale, der skal udmønte sig i, at flere borgere med kognitive handicap får mulighed for at komme i beskæftigelse på særlige vilkår.

Vesthimmerland | Logopedia | Fandom

Vesthimmerlands Kommune

Som førtidspensionist kan det være svært selv at finde jobbet, der passer til den enkelte og hvor det er muligt at arbejde få timer. Denne hjælp yder KLAPjob i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune. Formålet er at skabe lige muligheder for alle, så førtidspensionister også får mulighed for et aktivt arbejdsliv.

Viborg Kommune

KLAPjob og Viborg kommune har indgået et samarbejde om at skabe bedre muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister. I Viborg Kommune møder vi mange førtidspensionister, der trods lav arbejdsevne gerne vil være en del af arbejdsmarkedet. Mange ønsker et job hvor det er muligt at tage individuelle hensyn, og hvor det er muligt at arbejde få timer.