Hvad er KLAPjob?

KLAPjob er en indsats under Landsforeningen LEV, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

KLAPjob har aftaler med kommuner, virksomheder og organisationer i hele landet. Vores jobkonsulenter er inddelt i tre store distrikter ‘Sjælland, Hovedstaden og Bornholm’, ‘Syddanmark’ og ‘Nord- og Midtjylland’.

Vi har skabt 3000 job til førtidspensionister – vi er klar til at skabe endnu flere!

Landsforeningen LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede – dannet i 1952.

Det økonomiske grundlag for LEVs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens i dag ca. 10.000 medlemmer og andre interesserede. LEVs årlige landsindsamling – Forglemmigej-dagen – finder sted den sidste fredag i august. LEV modtager desuden offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter.

LEV er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II gav i juni 2001 tilsagn om at være protektor for LEV.

Dronning Margrethe overtog dermed protektoratet efter Dronning Ingrid, der var Landsforeningens protektor fra 1966 og frem til sin død i november 2000.

LEVs Landsformand er Anni Sørensen.

Idégrundlag

Vi har skabt 3000 job til førtidspensionister – vi er klar til at skabe endnu flere!

 • Inklusion og livskvalitet via beskæftigelse
 • National, NGO-baseret skånejobformidling
 • Spidskompetencer på kognitive udfordringer på arbejdsmarkedet
 • KLAPjob identificerer virksomhedernes behov for enkle jobfunktioner
 • KLAPjob slår jobbet op på jobnet.dk
 • Kandidaterne søger jobbet – KLAPjob matcher dem
 • Lønnen afspejler jobbets reelle værdi for virksomheden
 • Landsdækkende virksomhedsaftaler giver flest job
 • Lokale KLAPjob-jobkonsulenter giver flest kandidater og de bedste match
 • KLAPjob laver støttet beskæftigelse på normale arbejdspladsvilkår
 • Arbejdspladsen er diagnosefrit område

Finansiering

KLAPjob er finansieret af satspuljemidlerne i 2009, 2011 og 2013

KLAP I: ”Der er afsat i alt 10,5 mio. kr. i perioden 2009-2011 til projekt KLAP (Kreativ, Langsigtet, Arbejdes-Planlægning) fra Landsforeningen LEV, bl.a. til etablering af 80 praktikpladser på det private arbejdsmarked og 40-50 jobs på det private arbejdsmarked for unge udviklingshæmmede pr. år i et antal regioner.”

KLAP II: ”Der er afsat 5.0 mio. kr. i 2011, 5.0 mio. kr. i 2012 og 4.0 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af projektet KLAP II – Visualisering af visioner bag lov om uddannelse for unge med særlige behov, som er et initiativ i regi af Landsforeningen LEV. Bevillingen er en videreførelse af udmøntningen af satspuljen fra 2009 til Projekt KLAP  (Kreativ, Langsigtet, Arbejdsplanlægning).”

KLAP III: ”Der er afsat 10,0 mio. kr. hvert af årene 2014-2017 til projektet KLAP III. Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen LEV. Projektet har til formål at skaffe personer med f.eks. udviklingshæmning, autisme, spasticitet og erhvervet hjerneskade ind på arbejdsmarkedet ved brug af erfaringerne fra det tidligere KLAP II projekt.”

KLAPjob gør det enkelt at opfylde drømmen om job

Drømmen er at være en del af fællesskabet
KLAPjob har altid 200 ledige job til rådighed. Ved det første møde mellem kandidaten og KLAPjob-konsulenten sørger konsulenten for at

 • gøre jobønskerne meget konkrete
 • lytte og oversætte til realistiske muligheder
 • foreslå konkrete, ledige job med det samme
 • være konkret i forhold til, hvad det enkelte job kræver

KLAPjob-konsulenten tager altid udgangspunkt i kandidatens kompetencer og støttebehov, sådan at der hele tiden er fokus på arbejdet og ikke på handicappet som begrænsning.

Indsats for mange handicapgrupper
KLAPjob har kandidater med en bred vifte af kognitive handicap, fordi virksomhedernes tilgang til medarbejderne er ret ensartet. Der tages hensyn og stilles krav. Det gælder uanset om der er tale om mennesker med udviklingshæmning, mennesker med autisme, spasticitet, psykisk sårbare unge eller andre handicap.

For den enkelte kandidat betyder det, at virksomheden og arbejdsfællesskabet bliver et diagnosefrit område, hvor der lægges vægt på deres kompetencer og ikke på deres handicap.