Analyser

Her kan du læse analyser og evalueringer af KLAPjob. Hvad er gået godt? Hvad er ikke gået så godt? Hvad kan vi gøre bedre?

Evaluering af samarbejdet med jobcentre

Erfaringer med skånejobs via KLAPjob på det ordinære arbejdsmarked for borgere med udvikingshæmning

Analyse af kommunernes økonomiske potentiale ved KLAPjob