KLAPjob var HELT MED i Norge

Nyheder24. september 2019

KLAPjob deltog på en konference og workshop i Norge, som var arrangeret af beskæftigelsesindsats HELT MED.

HELT MED er en norsk beskæftigelsesindsats, som er inspireret af KLAPjob og arbejder med samme mål for øje – nemlig at åbne det ordinære arbejdsmarked for mennesker med udviklingshandicap. LEV og KLAPjob har haft en tæt kontakt til HELT MED fra indsatsens start i 2017, hvor nordmændene var på inspirationsbesøg i Danmark.

Konferencens tema var HELT MEDs særlige indsats overfor unge og overgangen fra skole til arbejdsmarked. Overgangen fra skole til arbejdsmarked giver, ligesom i Danmark, anledning til problemer i Norge, hvor unge med udviklingshandicap har en meget lav tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

I Norge har man en meget præcis viden om unge med udviklingshandicaps tilknytning til arbejdsmarkedet, da man, i modsætning til Danmark, registrerer handicap på beskæftigelsesområdet. Derfor er det også muligt at lave forskning på området i Norge. Blandt andet er der lavet et spændende studie fra 2017 om overgangen fra skole til arbejdsmarkedet. Studiet er lavet af Christian Wendelborg, Anna M. Kittelsaa og Sigrid Elise Wik og rummer præcise data for målgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet i Norge.

Tallene viser, at HELT MED har en stor opgave foran sig. Kun 5,6 % af målgruppen har en tilknytning til arbejdsmarkedet (i støttet beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse på ordinær virksomhed mm.), mens der for knapt 68 % af målgruppen ikke er registreret nogen form for arbejdsrelateret aktivitet.

Vi ser frem til at følge HELT MEDs arbejde og glæder os til at dele viden og erfaringer på tværs, så vi kan få endnu mere viden om, hvordan vi får flere mennesker med udviklingshandicap tilknyttet det ordinære arbejdsmarked.

Link til studiet: https://samforsk.no/Publikasjoner/2017/Overgang%20skole%20arbeidsliv%20WEB.pdf

Læs mere om HELT MED: https://heltmed.org/

Se flere nyheder Følg os på Facebook