KLAPjob er sikret finansiering yderligere tre år!

Nyheder19. november 2021

 

Forhandlingerne om socialreserven er afsluttet og politikerne har afsat penge til videreførelse af KLAPjob frem til midten af 2025.

KLAPjob har siden den spæde start i 2009 skabt over 4.000 skåne- og fleksjob for mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vaskeligheder. Med den forlængede bevilling kan Lev og KLAPjob sikre, at endnu flere får mulighed for at få tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Rigtig mange mennesker med handicap står ufrivilligt uden for arbejdsmarkedet, selvom de har lysten og evnen til at tage et job, hvor der bliver taget hensyn til deres skånebehov. Med den forlængede bevilling til KLAPjob kan vi fortsætte med at hjælpe mennesker i job, der dels er med til at øge livskvaliteten for den enkelte og samtidig bidrager til et mere mangfoldigt arbejdsmarked.

– Jeg er enormt glad for, at KLAPjobs bevilling er blevet forlænget. Det er så vigtigt, at de mennesker med kognitive handicap, som kan og vil, får mulighed for at blive inkluderet på det åbne arbejdsmarked. Gennem de sidste ti år har vi opbygget et virkelig stærkt samarbejde med kommuner, jobcentre, STU-skoler og virksomheder. Det er i samarbejde med alle disse aktører, at vi har sikret, at flere mennesker med handicap får en chance for at blive en del af arbejdsmarkedet. Vi er klar til at klø på de næste tre år, men når det er sagt, så håber vi selvfølgelig, at politikerne fremadrettet tænker KLAPjob ind i en mere permanent forankring og finansiering, udtaler Levs landsformand Anni Sørensen.

Bag forliget om reserven står et bredt flertal af partier i Folketinget.

Ud over en videreførelse af KLAPjob indeholder den politiske aftale om socialreserven 2022 også andre initiativer som direkte eller indirekte kan få betydning for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.

Blandt andet er der den politiske aftale et vigtigt fokus på retssikkerheden for mennesker med handicap.

I Lev er vi på nuværende tidspunkt ved at gennemgå aftalen og vi kommer med en samlet  vurdering på et senere tidspunkt.

Læs aftalen på Socialministeriets hjemmeside her

Se flere nyheder Følg os på Facebook