Tak til landets kommuner for et stadig tættere samarbejde

Nyheder26. februar 2020

Førtidspensionister i beskæftigelse er en ’win win’-situation for alle. KLAPjob har i 2019 indgået flere nye strategiske samarbejdsaftaler med landets kommuner end nogensinde før i KLAPjobs 10 år lange levetid. Det er en rigtig positiv udvikling, da flere kommunesamarbejder betyder, at flere mennesker med kognitive handicap kan blive en del af arbejdsmarkedet.`

KLAPjob arbejder sammen med alle landets kommuner, men sidste år indgik KLAPjob strategiske samarbejdsaftaler med 10 nye kommuner, hvilket betyder at KLAPjob i dag har formelle samarbejdsaftaler med over 60 kommuner – hvoraf 12 af dem er strategiske samarbejder. Se alle kommunesamarbejder her.

Når kommuner samarbejder med KLAPjob, er det med et ønske om at få flere af deres borgere ud i skåne- og fleksjob.

KLAPjob er et gratis tilbud til alle kommuner, der gerne vil have bistand til at skabe skånejob. Som en del af samarbejdet afholder KLAPjob jobkaravaner for kommunens borgere, hvor alle førtidspensionister bliver indbudt til at høre om beskæftigelsesmuligheder.

KLAPjob samarbejder også med kommunens handicapråd og de lokale handicaporganisationer. Når en borger skal i praktik og derefter skal ansættes i en virksomhed, er det KLAPjob der står for alt det administrative arbejde.

Kommunerne skal være det gode eksempel
Det er virkelig positivt, at flere og flere kommuner samarbejder med KLAPjob om at få deres borgere i job. For at få inkluderet borgere med kognitive handicap på arbejdsmarked kræver det, at både de private virksomheder og kommunerne taget et socialt ansvar.

Langt de fleste KLAPjob-åbninger er i dag hos private virksomheder. Det er en tendens, som formand for KLs Socialudvalg og borgmester i Odsherred Kommune, Thomas Adelskov, gerne ser anderledes:

”Når de private virksomheder skal bidrage, skal kommuner også gå foran som det gode eksempel. Hvis kommunerne ikke er det gode eksempel, er det svært at få andre med. Vi prøver at bede virksomhederne om at være åbne, men vi skal også selv være det. Hvis jeg skal overbevise virksomhederne om at ansætte borgere, skal jeg også kunne dokumentere, at vi selv gør det.”

I Odsherred Kommune har man haft flere KLAPjob-medarbejdere ansat, som har varetaget en bred vifte af opgaver og som har været med til at give en ny energi i kommunen.

”Vi har fået nogle nye medarbejdertyper ind, som også er med til at skabe noget anderledes liv på vores arbejdsplads. Og så får vi løst nogle opgaver, som nogle andre medarbejdere før brugte tid på at løse. Det kan være alt fra at lave kaffe, til at printe og gøre klar og rydde op efter møder. Der er mange forskellige typer opgaver, som den her målgruppe kan varetage. Det afhænger helt af, hvad der er for en stilling, og hvad den enkelte borger har mulighed for at yde og bidrage med,” siger Thomas Adelskov.

Indholdsrig hverdag og lettelser for kommunen
Erfaringer har vist borgere i beskæftigelse får en mere indholdsrig og meningsfuld hverdag med kolleger, ansvar og løn. Dertil har kommunerne også en økonomisk gevinst ved, at deres borgere kommer i arbejde.

En borger i skånejob giver lettelser i det daglige arbejde i kommunen på flere områder. Borgernes generelle støttebehov falder og de bliver mere selvhjulpne. Arbejdsgiverne hjælper med udfordringer i hverdagen og så betaler borgerne også skat af deres løn, ligesom alle andre.

Det giver mening, at få borgere med kognitive handicap ud i beskæftigelse. Hvad enten det er i kommunen selv eller i kommunens lokale virksomheder. Det gavner borgeren og det gavner kommunen. KLAPjob er mellemmanden, der finder det gode jobmatch til borgeren.

”KLAPjob er en rigtig god ramme til at få talt højt om dét at få oprettet skånejob. Vi vil rigtig gerne have virksomhederne til at tage et socialt ansvar. Vi vil også rigtig gerne selv tage et socialt ansvar i kommunerne og så er KLAPjob faktisk en god ramme – dels at få taget debatten i, men også for at få startet godt op med nye skånejob.” Siger Thomas Adelskov.

Åbenhed er vejen frem
Det stigende antal samarbejdsaftaler mellem kommuner og KLAPjob er et tegn på, at flere og flere kommuner har fokus på, at få borgere med kognitive handicap ud i job, hvilket er en rigtig positiv udvikling. Hos KLAPjob og hos Odsherred Kommune håber man på, at endnu flere kommuner vil være med til at få borgere ud i job. Det er nemlig en ’win win’-situation for alle parter.

”Det handler om at være åbne overfor hinanden. Vi har jo alle en interesse i at få flere af vores borgere ud i skånejob og dermed få skabt et mere åbent arbejdsmarked, hvor der er mere rummelig og mere plads til alle,” siger Thomas Adelskov.

Hos KLAPjob glæder vi os over de mange nye kommunesamarbejder, og vi ser frem til at endnu flere kommuner kommer med om bord, så vi sammen kan få landets borgere med kognitive handicap med i arbejdsfællesskabet.

Se flere nyheder Følg os på Facebook