Dominik strøg direkte fra STU og ud i et KLAPjob

Nyheder11. september 2020

20-årige Dominik Klint Knudsen afsluttede sin STU på Nyborg Ungdomsskole denne sommer og er allerede afklaret til førtidspension. Nu er han begyndt i skånejob hos kulturhuset Bastionen. Og Dominik er ikke alene – alle afslutningselever på samme STU er afklaret til fremtidig forsørgelse, og det er sjældent set

Af Lisa Bruun Hebbelstrup, kommunikationsmedarbejder i Lev

Dominik har oplevet mange nederlag i sin skolegang. Han har kognitive og sociale udfordringer, der skyldes svigt i den tidlige barndom, som han tilbragte på et østeuropæisk børnehjem. Som fire-årig flyttede Dominik sammen med sine to søstre til Danmark, da de blev adopteret. Dominik bor stadig hos sine adoptivforældre på et landsted i den lille fynske by Refsvindinge.

Dominik måtte skifte fra friskole til specialskole, og da han begyndte på STU på Nyborg Ungdomsskole i 2017, kæmpede han ligesom tidligere med boglige fag som dansk og matematik. Der skete dog en positiv forandring for Dominik, da STU’en omlagde kurs efter ansættelsen af Daniel Kielberg-Larsen som ny leder.

 

STU gav succesoplevelser
Lederen Daniel har ført an i en foran­dringsproces hen imod en STU med me­get større fokus på elevernes beskæfti­gelse og fremtid efter STU. – Vi har kun eleverne til låns, og det er vigtigt, at vi bruger STU’en på at skabe det bedst mulige fundament for deres fremtid. De fleste af dem kommer ikke til at leve af deres hoved, men af deres hænder, forklarer Daniel om sin tilgang.

Den nye strategi har eksempelvis bety­det en større vægtning af håndværksfag frem for bogfag. Det har åbnet en ny verden for Dominik.

– Det har betydet meget for ham at lære at skrue og save og kunne se en mening med det. At finde noget han er god til og blive anerkendt af underviserne, fortæller hans mor Nina Klint Knudsen. Dominik har blandt andet vist overskud ved at være meget opmærksom på at give de andre elever en hjælpende hånd.

 

Som jobskaber
STU’en på Nyborg Ungdomsskole har også sat øget fokus på praktik med et mål om, at eleverne skal være i praktik i omkring 40 procent af tiden på STU. Ønsket er at eleverne møder ordinære arbejdspladser, hvor de kan lære ting, som de kan bruge fremadrettet. For Dominik har det betydet tre praktikop­hold, senest hos kulturhuset Bastionen i Nyborg, som fast er begyndt at have STU-elever i praktik. Dominik er den første hos Bastionen, som får job efter praktikken.

Dominik er blevet ansat i KLAPjob, der er Levs beskæftigelsesindsats målrettet

førtidspensionister med kognitive udfordringer. Han afsluttede STU’en en fredag og startede i KLAPjob ugen efter. Det er kun muligt, fordi han allerede er afklaret til førtidspension. En afklaring, der var i fare for at blive udsat på grund af corona, men lykkedes i form af en skrivebordsafgørelse.

 

Tæt samarbejde mellem STU og jobcenter
Dominiks bemærkelsesværdigt hurtige overgang fra STU til beskæftigelse er et resultatet af en klar strategi fra STU’en om, at alle elever er afklaret til fremtidig forsørgelse, inden de forlader uddannelsen.

– Vi har indledt et tæt samarbejde med jobcentret i Nyborg Kommune og udviklet en fælles metode til at evaluere eleverne gennem hele STU-forløbet. Vi er begyndt at tale samme sprog, og det gør tidligere afklaring muligt, fortæller STU-lederen Daniel. Udvalgte medarbejdere fra STU og jobcenter sidder ugentligt i samme lokale på STU-matriklen for at styrke samarbejde og den relationelle koordinering på tværs af forvaltningerne.

På Dominiks årgang er det lykkes at få alle elever afklaret – nogle har som Dominik fået førtidspension, andre er tilkendt fleksjob, og nogle fortsætter i anden uddannelse eller beskyttet be­skæftigelse. Ved tidlig afklaring undgår eleverne efter STU at skulle ud i lange forløb hos jobcentret, der har ry for at være opslidende.

 

Arbejder ikke for pengenes skyld
I sit KLAPjob assisterer Dominik pedel­len Michael med praktiske opgaver i Bastionen såsom at skifte pærer, opstille stole, vaske gulv og male. Dominik ar­bejder tre dage om ugen i fire-fem timer ad gangen. Først var han i ledsaget praktik to dage om ugen, men voksede hurtigt med opgaven, så han kunne klare sig uden ledsagelse og blev sat op i tid.

Ansættelsen giver tryghed og forudsige­lighed for Dominik i hverdagen, og det har positiv betydning for hans trivsel.

– Det er ikke for pengene, jeg arbejder. Jeg kan godt lide at have noget at lave og bruge mine hænder, frem for at kede mig derhjemme, fortæller Dominik. Han fremhæver også de gode kolleger som et plus og er glad for, at hans nærmeste kollega Michael deltog i hans dimission.

 

Klarer KLAPjob med et lift
Om morgenen får Dominik et lift af sin familie for at komme på arbejde, og på vej hjem tager han bussen. Netop offentlig transport øvede lærerne meget med Dominik på STU’en for, at han kunne blive selvhjulpen til og fra ar­bejde. Det er kun halvvejs lykkedes efter planen, men opvejes af de mange andre positive gevinster ved jobbet.

I fremtiden drømmer Dominik om at arbejde med dyr, men indtil videre koncentrerer han sig om sit KLAPjob hos Bastionen og ser, hvad fremtiden bringer. Han har altid været fascineret af dyr, og heldigvis er der masser af dem på forældrenes landsted, hvor Dominik især er glad for deres miniature heste.

 

Artiklen blev bragt i Lev Bladet nr. 5 2020 (foto: Alex Tran). Læs bladet her

Se flere nyheder Følg os på Facebook