Gå til toppen

CABI: KLAPjob løfter opgave ingen andre løser

Nyheder11. januar 2022

Cabi har evalueret KLAPjob. Evalueringen består af en del med data om KLAPjobs beskæftigelseseffekt og fastholdelse og en interview-del, hvor Cabi har spurgt virksomheder og kommuner om, hvordan man ser på samarbejde med KLAPjob.

Cabi – Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats – konkluderer i ny evaluering, at ”KLAPjob har fundet en nicheopgave, som jobcentrene ikke er forpligtede til at løse, nemlig at finde job til førtidspensionister. KLAPjob er i mange kommuner det eneste tilbud, hvor førtidspensionister kan få hjælp til at finde et job”.

Det fremgår af Cabis evaluering, at KLAPjob de seneste år har lavet mellem 500-600 jobs om året. Langt den overvejende del – ca. 70 % – er fortsat i job efter 6 måneder, hvilket ifølge Cabi er ”positivt, når man tænker på, at det er en sårbar målgruppe, der har brug for stabilitet i deres liv.”

Samarbejdet med virksomhederne

I forbindelse med evalueringen har Cabi også interviewet en række virksomheder om deres samarbejde med KLAPjob. Virksomhederne er glade for samarbejdet og lægger vægt på, at KLAPjob-konsulenters kendskab til virksomhedens opgaveløsning og kultur, og deres evne til at skabe gode og holdbare match. Herudover ser virksomhederne det som en betydelig fordel, at KLAPjob håndterer kontakten til kommunen og administration i forbindelse med ansættelserne.

Cabi har også en række interessante konklusioner om virksomhedernes syn på de borgere, som KLAPjob arbejder med. Borgerne i KLAPjob er en god arbejdskraft, fordi de ofte betragter jobbet som deres første prioritet, mens yngre medarbejdere ofte ser jobbet som noget sekundært. Herudover er de nogle stabile medarbejdere, der kan løse nogle afgrænsede opgaver, og som kan aflaste chefen og andre af de faste medarbejdere.

Samarbejdet med kommunerne

Ifølge kommunerne løfter KLAPjob en opgave, som man ikke selv arbejder med. Som en jobcenterchef udtrykker det: ”Med den bemanding vi har i jobcentret, vil vi ikke selv kunne prioritere den indsats, som KLAPjob står for. Vi har ikke selv prioriteret at finde skånejob til borgerne. Vi laver ikke en offensiv indsats. Der er andre målgrupper, der er vigtige at prioritere.

En handicap- og psykiatrichef udtrykker det således: ”Det er et fantastisk tilbud. Jeg synes som handicap- og psykiatrichef, at vi relativt nemt kan gøre noget for vores borgere via KLAPjob. Vi ved, det ikke er førsteprioritet for jobcentret. På den måde fylder KLAPjob et hul ud.”

Styrket samarbejde med STU-skoler

Cabi kommer også med en række anbefalinger til KLAPjob. En af disse handler om at styrke samarbejdet med STU-skoler. Her løfter KLAPjob en vigtig opgave ved at rådgive STU-skoler og deres elever om arbejdsmarkedet og ved at stille konkrete jobs til rådighed for elever, der afslutter deres STU-uddannelse. Dette arbejde kan med fordel udbygges ifølge Cabi.

Læs her evalueringsrapporten her

Se flere nyheder Følg os på Facebook